Vaccinatie tegen het coronavirus

vaccinatie icon

Wij zullen u proberen zo actueel mogelijk te informeren over de coronavaccinatie. Wij proberen zoveel mogelijk onze berichtgeving aan te passen aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. Dit kan betekenen dat meerdere malen per dag onze berichtgeving aangepast wordt. Op dit moment zijn wij bezig de voorbereidingen te treffen en de zaken te regelen die nu geregeld kunnen worden. Wij doen onze uiterste best om zo snel onze patiënten te kunnen laten vaccineren. Of dit nu door de GGD zal gebeuren of door ons. Zodra wij meer concrete informatie hebben over de coronavaccinatie hebben zullen wij u informeren via de website en onze nieuwsbrief. 

Op dit moment wordt gesproken over de vaccinatie door huisartsen in het tweede kwartaal van 2021. Dit zal eerst en vooral afhangen van de beschikbaarheid van vaccins. Zodra wij meer weten informeren wij u hier uiteraard zo spoedig mogelijk over.

Als u in aanmerking komt voor een vaccinatie en u krijgt deze via de praktijk en het is duidelijk wanneer de vaccinatie zal plaatsvinden dan ontvangt u van ons een uitnodiging. In die uitnodiging staat aangegeven waar en wanneer u zich kunt laten vaccineren of wanneer wij bij u langs komen voor de vaccinatie. In het overzicht geven wij aan wie wij wel en niet een uitnodiging voor vaccinatie hebben verzonden of hebben gegeven.

Meer informatie van de rijksoverheid over de coronavaccinatie vindt u hier.

Vaccinatie van onze patiënten in de Zevenster

In nauwe samenwerking met de Zevenster is gewerkt aan de vaccinatie van onze eigen huisartsenzorg patiënten in de Zevenster. Onze patiënten die in de Zevenster wonen hebben van de praktijk de informatie gehad over de vaccinatie. Dokter van Breugel is persoonlijk bij al deze bewoners langs geweest om vragen te beantwoorden en de vaccinatie te bespreken. In samenwerking met de Zevenster hebben onze patiënten indien zij dat wensten de eerste vaccinatie gekregen. De tweede vaccinatie zal eind februari gegeven worden.

Vaccinatie van onze patiënten die 90 plussers zijn

Op 21 januari 2021 zijn wij ingelicht dat de 90 plussers onder onze patiënten als eerste gevaccineerd zullen worden door de GGD. Voorwaarde is dat de 90 plusser mobiel is en naar een priklocatie van de GGD kan reizen. Wij hebben de groep van 90 plussers in kaart gebracht en hebben alle patiënten in deze groep persoonlijk gesproken of zij gevaccineerd willen worden en om te kijken of zij naar een GGD locatie vervoerd kunnen worden. Tevens hebben wij  vragen beantwoord over de vaccinatie. De patiënten die mobiel zijn en naar de GGD locatie kunnen reizen hebben al persoonlijk van dokter van Breugel de uitnodiging voor de vaccinatie gekregen. Vanaf dinsdag 26 januari 2021 is het mogelijk om een afspraak maken voor de vaccinatie met het Pfizer vaccin op een GGD locatie. 

Indien tijdens ons gesprek is gebleken dat het niet goed mogelijk om naar de GGD locatie te reizen heeft de prakijk de patiënten reeds geïnformeerd over de verdere gang van zaken. 

Vaccinatie van onze patiënten tussen de 85 en 90 jaar

Alle personen die in deze groep vallen hebben vanaf 29 januari 2021 een uitnodiging gehad van het RIVM over de vaccinatie. Wij nemen contact met deze groep op om te kijken of alles duidelijk is en indien nodig nadere afspraken te maken over de vaccinatie. De vaccinatie van niet mobiele patiënten is nog niet geregeld. Het is dus onduidelijk of wij daar als huisartspraktijk een rol in zullen spelen.

Vaccinatie van onze patiënten tussen de 80 en 85 jaar

Alle personen die in deze groep vallen krijgen vanaf 5 februari 2021 van de GGD een brief thuis gestuurd met daarin alle informatie over hoe zij een afspraak kunnen maken om zich te laten vaccineren.  Het uitnodigingsproces van deze groep loopt vanaf 5 februari tot begin maart, waarbij er van oud naar jong wordt uitgenodigd, te beginnen bij de 84-jarigen dus. Er is niet voorzien in een rol voor de huisarts bij deze groep. Ook is niet duidelijk op welke wijze niet mobiele personen gevaccineerd gaan worden.

Vaccinatie van onze patiënten tussen de 65 en 80 jaar

Op dit moment is de planning van het ministerie van VWS dat de praktijk medio februari patiënten tussen de 65 en 85 jaar zal gaan vaccineren. Wij weten op dit moment nog niet niet hoe de wijze van uitnodiging van deze groep zal zijn en vanaf wanneer de uitnodigingen verstuurd gaan worden.

Vaccinatie van onze patiënten tussen de 65 en 60 jaar, morbide obese patiënten tussen 18 en 64 jaar en thuiswonende patiënten met het syndroom van Down tussen de 18 en 64 jaar

De groep 60 tot en met 64 jarigen zal gevaccineerd kunnen worden via de huisartsenpraktijk met het vaccin van AstraZeneca. De start hiervan is regionaal en medio februari. Wij houden u op de hoogte. Een en ander zal sterk bepaald worden door de beschikbaarheid van het vaccin. 

Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereiding van de vaccinatie tegen het coronavirus van patiënten die geboren zijn in 1956 en 1957 en andere groepen die met hen gevaccineerd zullen worden. Deze groepen zijn thuiswonende patiënten met Down en morbide obese patiënten (BMI > 40).

Zodra de mogelijkheid bestaat zullen wij de vaccins voor deze groepen bestellen en zo spoedig mogelijk daarna de uitnodigingen versturen. Deze groepen worden twee maal gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin. Tussen de leveringen van beide vaccinaties zit een periode van 12 weken.

Wij hebben er als praktijk voor gekozen om zelf de vaccinatie uit te voeren. Wij willen dat u zo spoedig mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis wordt gevaccineerd. Daarom hebben wij niet gekozen voor vaccinatie via de GGD in Gouda of Nieuwerkerk aan de IJssel zoals u wellicht in het nieuws heeft gelezen. Dit zou namelijk betekenen dat u zoals het er nu naar uit ziet later gevaccineerd zal worden en/of zou moeten reizen voor de vaccinatie. Wij hebben er voor gekozen om de vaccinatie in het Swanla te gaan doen.

Vaccinatie van onze patiënten tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie

Het ligt verder in de planning dat vanaf medio februari de praktijk een rol zal gaan spelen in de vaccinatie van patiënten  tussen de 18 jaar en 60 jaar met een medische indicatie.  

Vaccinatie van onze patiënten tussen de 18 en 60 jaar zonder een medische indicatie

In de huidige planning is voor personen tussen 18 jaar en 60 jaar zonder medische indicatie voorzien dat deze vanaf komende mei met het AstraZeneca vaccin gevaccineerd gaan worden. Hoe de vaccinatie gaat verlopen is nog niet bekend gemaakt.

Tenslotte 

De hiervoor genoemde planning staat en valt bij de beschikbaarheid van vaccins, het vaccinatiebeleid en mogelijke andere factoren. Het is onduidelijk hoe dit verloopt. Het is gebleken de laatste tijd dat van het ene op het andere moment de strategie en volgorde volledig omgegooid kan worden. Wij geven u de informatie zodra wij deze krijgen.

Dit zijn zaken waar wij geen directe invloed op kunnen uitoefenen. Wij zullen in ieder geval onze uiterste best doen om zaken waar wij wel invloed op kunnen uitoefenen tijdig te regelen zodat wij zo snel mogelijk de vaccinatie voor u kunnen verzorgen. 

Wij merken op dat het nadrukkelijk uw eigen keuze is om al dan niet gevaccineerd te worden. Wilt u alvast meer informatie hebben over de vaccinatie en de vaccins dan verwijzen wij u naar de informatie van de Rijksoverheid. Zij zijn verantwoordelijkheid voor de voorlichting over de vaccinatie en de vaccins.

© 2009 - 2021 Huisartspraktijk van Breugel  |  Mail ons  |  Nieuwsbrief  |  Contact  | Beveiligde patiëntenomgeving  | Disclaimer |