LSP en uw medisch dossier

U bepaalt of via het LSP, uw medisch dossier beschikbaar voor andere zorgverleners. Wij helpen u graag verder om dit te regelen of vast te leggen dat u dit niet wilt.

Het kan zijn dat wij u toestemming vragen dat andere zorgverleners via het LSP (Landelijke Schakelpunt) inzicht hebben in (een deel van) het medisch dossier bij uw huisarts.

Meer informatie over het geven van toestemming om uw gegevens te delen via het LSP vindt u hier of in deze video.

Wij willen benadrukken dat u zelf de keuze moet maken of u uw medische gegevens beschikbaar wilt stellen. Het is verstandig om u goed te informeren voordat u een keuze maakt. Overigens kunt u uw toestemming altijd intrekken.

U kunt voordat wij u benaderen ook zelf al toestemming geven voor het beschikbaar stellen van (een deel van) uw medisch dossier aan andere zorgverleners. Wij vragen u dit formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en te sturen aan de praktijk. Raadpleegt u voor u dit formulier invult eerst de brochure die bij het formulier hoort met nadere informatie over het LSP. Het formulier en het informatiemateriaal kunt u ook bij de assistente krijgen.

U kunt deze toestemming ook helemaal zelf zonder uw huisarts regelen met uw DigiD. Hier kunt u toestemming met uw DigD geven. Raadpleegt u alvorens u daadwerkelijk aan te melden eerst de informatie over het elektronisch delen van uw medische informatie via het LSP.

Uiteraard kunt u met al uw vragen over het LSP ook op de praktijk terecht. De assistente helpt u graag verder.