Medisch beroepsgeheim, privacy en Wet cliŽntenrechten

De huisarts beschikt over gegevens van zijn patiŽnten. Dit zijn persoonsgegevens (zoals naam en geboortedatum) en medische gegevens (zoals bloedwaarden en hartfilmpjes). †Er zijn in Nederland strenge regels hoe de huisarts hier mee moet omgaan. Die zien op het medisch beroepsgeheim van de huisarts en de medewerkers van de praktijk en de privacy †van de patiŽnt.†

De belangrijkste regels zijn de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Meer informatie over de WGBO vindt u hier.

Meer informatie over het gebruik van medische gegevens vindt u op de†website†van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier vindt u ook meer informatie over de regels over het medische dossier.

Medisch beroepsgeheim

Wat is het medisch beroepsgeheim?

De huisarts heeft †de plicht te zwijgen over alles wat hij als huisarts over de†patiŽnt weet. De informatie die de huisarts heeft gekregen van de patiŽnt mag door de huisarts niet zonder toestemming van de patiŽnt aan derden gegeven worden of voor een ander doel gebruikt. Dit heet het medisch beroepsgeheim. Het medisch beroepsgeheim gaat over persoonsgegevens en medische gegevens. …

Privacy

medisch dossier icon

Uw huisarts is gehouden uw persoongegevens goed te beschermen om zo de privacy te beschermen. Dit is geregeld in de†de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt.†De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG stelt nog meer voorwaarden en eisen ter bescherming van uw privacy waaraan de praktijk moet voldoen dan de Wbp al deed.

In de AVG zijn de belangrijkste regels voor de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd om uw privacy te beschermen. …

wet CliŽntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Bij elektronische opslag en uitwisseling van gegevens moet de privacy van patiŽnten en het medisch beroepsgeheim goed beschermd worden. De wet CliŽntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens schept de randvoorwaarden†waaronder medische gegevens veilig en elektronisch mogen worden uitgewisseld of ingezien.†

De†wet regelt daarnaast ook de rechten van cliŽnten bij elektronische gegevensuitwisseling.†† …


© 2009 - 2020 Huisartspraktijk van Breugel †| †Mail ons††| †Nieuwsbrief †| †Contact †|†Beveiligde patiŽntenomgeving††| Disclaimer |