wet CliŽntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Bij elektronische opslag en uitwisseling van gegevens moet de privacy van patiŽnten en het medisch beroepsgeheim goed beschermd worden. De wet CliŽntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens schept de randvoorwaarden†waaronder medische gegevens veilig en elektronisch mogen worden uitgewisseld of ingezien.†

De†wet regelt daarnaast ook de rechten van cliŽnten bij elektronische gegevensuitwisseling.†† De wet gaat formeel in per 1 juli 2017, maar wordt gefaseerd ingevoerd. Het is nog wachten totdat de wet daadwerkelijk in werking wordt gesteld.

Deze wet is een aanvulling op de al bestaande wetten die zaken regelen over gegevensuitwisseling, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.†Deze† wet veranderd niets wat er over gegevensuitwisseling is geregeld in andere wetten en geeft aan welke extra rechten patiŽnten hebben bij elektronische gegevensuitwisseling. Belangrijk is dat gegevens beveiligd worden volgens de laatste stand van de techniek. De wet verscherpt de beveiligingseisen.

Hier†vindt u meer informatie over de wet en de rechten van de†patiŽnt. Wij raden u aan deze folder te lezen. Hier vindt u nog een juridisch document over de wet.


© 2009 - 2019 Huisartspraktijk van Breugel †| †Mail ons††| †Nieuwsbrief †| †Contact †|†Beveiligde patiŽntenomgeving††| Disclaimer |