Missie en visie

EEN TOEGANKELIJKE, MODERNE EN PROFESSIONELE HUISARTSPRAKTIJK WAAR DE INWONERS VAN ZEVENHUIZEN ZICH VERTROUWD EN THUIS VOELEN. DAT IS WAARVOOR WIJ ONS BEST DOEN.

Huisartspraktijk van Breugel wil†In alle levensfasen - van kinderwens tot stervensbegeleiding - toegankelijke en laagdrempelige, moderne, integrale en professionele huisartsgeneeskundige zorg aan de inwoners van Zevenhuizen bieden met als doel de kwaliteit van het leven van de patiŽnten zoveel mogelijk te bevorderen.†

De praktijk wil degene zijn tot wie haar patiŽnten zich vanzelfsprekend als eerste wenden als het over de gezondheid gaat. De praktijk staat de patiŽnt binnen haar mogelijkheden met raad en daad bij en heeft daarbij ook oog voor de omgeving van de patiŽnt zoals de familie.†

De praktijk wil een veilige en vertrouwde omgeving zijn voor de patiŽnten waar alles met betrekking tot de gezondheid van de patiŽnt vanzelfsprekend bespreekbaar is. In de praktijkvoering en de omgang met de patiŽnten wordt nadrukkelijk rekenschap gegeven aan het eigen karakter van Zevenhuizen en de inwoners. De medewerkers van de praktijk gaan vriendelijk, met empathie en respect met de patiŽnten om zonder daarbij de professionele distantie uit het oog te verliezen. De communicatie naar de patiŽnt, de inrichting van de praktijk en de bejegening van de praktijk is erop gericht dat de patiŽnt zich vertrouwd en thuis voelt op de praktijk.

De praktijk streeft ernaar een breed scala aan eerstelijnszorg aan te bieden die afgestemd is op de samenstelling, wensen en behoefte van de patiŽntenpopulatie.†

De praktijk werkt vanuit de kaders van de reguliere gezondheidszorg en binnen de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De praktijk zoekt binnen de reguliere gezondheidszorg partners voor samenwerking.†

†De praktijk maakt een verantwoorde keuze om de patiŽnt zelf te behandelen of door te verwijzen. Bij die keuze staat eerst en vooral het belang van de patiŽnt voorop en wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de patiŽnt. Daarbij spelen ook de kosten van zorg voor zowel de patiŽnt als de samenleving een rol bij de keuze voor zelf behandelen of doorverwijzen.†

De praktijk zoekt ten aanzien van de behandeling van chronische ziekten zoveel mogelijk samenwerking met andere zorgaanbieders in de ketenzorg. De praktijk bevordert dat haar medewerkers de opleiding en vaardigheden hebben om binnen die ketenzorg te kunnen en mogen werken. De praktijk wil hiermee chronische patiŽnten de best mogelijke gestructureerde zorg bieden en deze patiŽnten zoveel mogelijk lasten uit handen nemen.†

De praktijk wil de patiŽnt de mogelijkheid bieden te communiceren met de praktijk op een wijze die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de patiŽnt. De praktijk biedt daarom de mogelijkheid om via gebruikersvriendelijke online applicaties, per telefoon of aan de balie van de praktijk afspraken te maken of andere zaken te regelen zoals een herhaalrecept. In de communicatie naar en met de patiŽnt wil de praktijk zo transparant en duidelijk mogelijk zijn.†

De praktijk heeft nadrukkelijk er voor gekozen om behoudens weekenden en feestdagen op alle dagen van het jaar open en bereikbaar te zijn voor de patiŽnten. Dit betekent dat er geen waarneming is gedurende het jaar door andere praktijken. Waarneming door andere praktijken is volgens de praktijk op geen enkele wijze in het belang van de patiŽnt.†

De praktijk wil de kwaliteit van de zorg voortdurend verbeteren. Dat doet zij door daarop gerichte activiteiten zoals de NHG accreditatie, permanente educatie voor de medewerkers en de prestaties van de praktijk objectief en onafhankelijk te laten beoordelen. Verbeteringen worden ook gevonden door kritisch naar het eigen functioneren te kijken door voortdurende zelfevaluatie en te leren van feedback van patiŽnten en andere betrokkenen bij de praktijk. Protocollen, standaarden en werkwijzen worden voortdurend in een cyclisch proces geŽvalueerd en verbeterd.

†De praktijk bevordert dat medewerkers zich verder ontwikkelen als (medisch) professional door actief die ontwikkeling te stimuleren. Dit geldt voor zowel de vakinhoudelijke kennis als de omgang met de patiŽnten. Daarnaast wil de praktijk actief bijdragen aan het opleiden van mensen in de gezondheidszorg door stageplaatsen aan te bieden voor doktersassistenten. De praktijk wil een prettige en veilige werkplek zijn voor haar medewerkers en andere personen die werkzaam zijn voor de praktijk maar niet in dienst van de praktijk zijn. Daarom wordt er geen intimidatie en (verbaal) geweld tegen medewerkers van de praktijk geduld en trekt de praktijk daar duidelijk grenzen in.


© 2009 - 2019 Huisartspraktijk van Breugel †| †Mail ons††| †Nieuwsbrief †| †Contact †| †Webportaal †| Disclaimer |