Online uw zaken regelen

U heeft de mogelijkheid via uw computer, smartphone of tablet rechtstreeks in de agenda van de praktijk een afspraak te maken voor het spreekuur, uw recepten te herhalen of een niet dringende medische vraag te stellen. 

In deze videoclip krijgt u meer informatie. Op deze onlinediensten zijn de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van toepassing. 

Regel uw zaken via uw PC of laptop

icon laptop

U kunt via uw computer inloggen op de beveiligde patiëntenomgeving van de praktijk. U kunt via de beveiligde patiëntenomgeving een afspraak maken in de agenda van de praktijk, een recept herhalen of een niet dringende medische vraag stellen middels een E-consult (u krijgt binnen twee dagen een antwoord op uw medische vraag). Ook kunt u vanaf 1 juli 2020 inzage krijgen in uw medisch dossier via de beveiligde patiëntenomgeving. Zo kunt u bijvoorbeeld uw labuitslagen inzien zonder dat u hoeft te bellen naar de praktijk.

Ook kunt u via de beveiligde patiëntenomgeving controleren wanneer u een afspraak met de huisarts of de assistente heeft. …

Regel uw zaken via uw smartphone of tablet

icon smartphone

U kunt via de Uw Zorg online app een afspraak maken in de agenda van de praktijk, een recept herhalen of een niet dringende medische vraag stellen. 

Ook kunt u via de Uw Zorg online app controleren wanneer u een afspraak met de huisarts of de assistente heeft voor het spreekuur. Ook kunt u vanaf 1 juli 2020 inzage krijgen in uw medisch dossier via de beveiligde patiëntenomgeving. Zo kunt u bijvoorbeeld uw labuitslagen inzien zonder dat u hoeft te bellen naar de praktijk.

U dient voor het gebruik van de app deze eerst op uw smartphone of tablet te installeren. Dit kan voor android en IOS (apple). …

Problemen met de Uw Zorg online app

Indien u foutmeldingen krijgt en de app niet werkt kunt u eerst proberen de app af te sluiten en opnieuw op te starten. Blijft het probleem zich voordoen? Vermeld dan uw probleem, gebruikte telefoon/tablet en de handeling die u probeerde te verrichten. Wij zetten de vraag dan verder uit aan het ICT bedrijf dat de dienst levert. 

Beeldbel consult in plaats van consult op de praktijk

Naast de hiervoor genoemde diensten is het ook mogelijk om in plaats van een fysiek consult een beeldbel consult af te spreken. Geeft u dit duidelijk aan bij het maken van de afspraak. De assistente zal eventueel na overleg met de huisarts beoordelen of dit mogelijk is. Soms is bijvoorbeeld omdat er een lichamelijk onderzoek moet plaatsvinden of een meting verricht moet worden het niet mogelijk om via beeldbellen uw medische klacht te beoordelen.

Nadat de afspraak is gemaakt voor beeldbellen krijgt via de mail verdere informatie over hoe u voor dit beeldbel consult contact moet maken met de praktijk. …

Telemonitoring en thuismetingen

In sommige gevallen is het beter of makkelijker dat u thuis bepaalde metingen doet. Zo hoeft u geen vrij te nemen voor een eenvoudige meting. Een voorbeeld daarvan is dat wij de afspraak met u maken dat u thuis uw gewicht meet en dit aan ons doorgeeft. Ook kunt u denken aan het sturen van foto’s aan de praktijk om de genezing van een wond te laten volgen door de huisarts. De huisarts en de assistente informeren u graag over deze mogelijkheden en de wijze waarop u de praktijk informeert. 

De praktijk kan u daarbij helpen door meetapparatuur tijdelijk aan u uit te lenen. De praktijk beschikt bijvoorbeeld over saturatiemeters waarmee u thuis uw zuurstofgehalte kan meten) of bloeddrukmeters om thuis uw bloeddruk te meten. …© 2009 - 2023 Huisartspraktijk van Breugel  |  Mail ons  |  Nieuwsbrief  |  Contact  | Beveiligde patiëntenomgeving  | Disclaimer |