Online uw zaken regelen

U heeft de mogelijkheid via uw computer, smartphone of tablet rechtstreeks in de agenda van de praktijk een afspraak te maken voor het spreekuur, uw recepten te herhalen of een niet dringende medische vraag te stellen. 

De onderstaande videoclip geeft u meer informatie.


uwzorgonlinescreenshot


Op de onlinediensten zijn de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van toepassing. 

Regel uw zaken via uw PC of laptop

icon laptop

U kunt via uw computer inloggen op de beveiligde patiëntenomgeving van de praktijk. U kunt via de beveiligde patiëntenomgeving een afspraak maken in de agenda van de praktijk, een recept herhalen of een niet dringende medische vraag stellen. Ook kunt u vanaf 1 juli 2020 inzage krijgen in uw medisch dossier via de beveiligde patiëntenomgeving. 

Ook kunt u via de beveiligde patiëntenomgeving controleren wanneer u een afspraak met de huisarts of de assistente heeft. Bij een spoedeisend geval neemt u  altijd telefonisch contact op met de praktijk in plaats van online een afspraak te maken. 

Er wordt door de praktijk een aantal plekken in de agenda gereserveerd voor spoedgevallen en voor patiënten die telefonisch een afspraak maken. …

Regel uw zaken via uw smartphone of tablet

icon smartphone

U kunt via de Uw Zorg online app een afspraak maken in de agenda van de praktijk, een recept herhalen of een niet dringende medische vraag stellen. 

Ook kunt u via de Uw Zorg online app controleren wanneer u een afspraak met de huisarts of de assistente heeft voor het spreekuur.

Tevens kunt u vanaf 1 juli 2020 inzage krijgen in uw medisch dossier via de beveiligde patiëntenomgeving. 

U dient voor het gebruik van de app deze eerst op uw smartphone of tablet te installeren. Dit kan voor android en IOS (apple). Na installatie van de Uw Zorg online app moet u zich eerst eenmalig te registreren. …

Problemen met de Uw Zorg online app

Indien u foutmeldingen krijgt en de app niet werkt kunt u eerst proberen de app af te sluiten en opnieuw op te starten. Blijft het probleem zich voordoen? Vermeld dan uw probleem, gebruikte telefoon/tablet en de handeling die u probeerde te verrichten. Wij zetten de vraag dan verder uit aan het ICT bedrijf dat de dienst levert. © 2009 - 2021 Huisartspraktijk van Breugel  |  Mail ons  |  Nieuwsbrief  |  Contact  | Beveiligde patiëntenomgeving  | Disclaimer |