Klantervaringsonderzoek

De praktijk heeft in 2016 via een klantervaringsonderzoek feedback vragen van patiënten. Deze feedback is  ingezet voor verbeteringingen door te voeren van de zorg en de dienstverlening. De uitkomsten van het klantonderzoek en verbeteracties zijn verwerkt in verbeterplannen en gedeeld met de ziektekostenverzekeraar. In 2020 is opnieuw een  klantervaringsonderzoek uitgevoerd. 


© 2009 - 2023 Huisartspraktijk van Breugel  |  Mail ons  |  Nieuwsbrief  |  Contact  | Beveiligde patiëntenomgeving  | Disclaimer |