NHG-Praktijkaccreditering®

keurmerk st npa nhgpa rgb med

Op 3 januari 2017 heeft de praktijk de NHG-Praktijkaccreditering® behaald en en is het daarbij passende kwaliteitskeurmerk toegekend door NHG Praktijk Accreditering b.v. (NPA). In 2018 en 2019 is het kwaliteitskeurmerk na een audit wederom toegekend.

De accreditering betekent dat onafhankelijk is erkend dat de praktijk op hoog niveau zorg verleent. Het meest belangrijk voor de praktijk is dat door de accreditering voortdurend verbeteringen worden doorgevoerd om nog betere zorg te verlenen met een efficiënte praktijkvoering. 

NPA is als onafhankelijke organisatie opgericht door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) om de huisartsenzorg te helpen verbeteren en de kwaliteit op peil te houden.

De normen op basis waarvan de praktijk is beoordeeld zijn vastgesteld door een onafhankelijk College van Deskundigen, waarin vertegenwoordigd zijn de huisartsenorganisaties NHG en LHV, de consumenten- en patiëntenorganisatie NPCF en Zorgverzekeraars Nederland. De Inspectie voor de Gezondheidszorg treedt in het college op als waarnemer.

De belangrijkste criteria die gehanteerd zijn om de praktijkvoering van de praktijk te beoordelen, hebben betrekking op de praktijkinrichting, standaarden en op wetgeving. Concreet gaat het over zaken als het gebruik van protocollen voor triage, bereikbaarheid, de delegatie van voorbehouden handelingen, herhaalrecepten, hygiëne, reiniging en sterilisatie, beheer van medische middelen en de afvoer van medisch afval. 

Deze criteria hebben daarnaast ook betrekking op het personeelsbeleid, risicoanalyse, patiëntenenquêtes en op het jaarverslag en het beleidsplan van de praktijk. Daarnaast is de praktijk beoordeeld op de manier waarop ze omgaan met patiënten met diabetes, COPD en hart- en vaatziekten.

De praktijk zal jaarlijks opnieuw onderzocht worden of het nog voldoet aan de normen en de accreditering kan worden verlengd. De praktijk heeft er voor gekozen om jaarlijks een audit te laten plaatsvinden alhoewel dit vanaf 2019 niet meer jaarlijks verplicht is voor het keurmerk. Wij zijn van mening dat een driejaarlijke audit zoals ook is toegestaan tot minder verbeteringen in de zorg en praktijkvoering leidt dan een jaarlijkse audit. Wij zullen u over deze audits informeren. 

Dit keurmerk ziet op alle huisartsenzorg die de praktijk levert behalve de reizigersadvisering. Voor de reizigersadvisering voldoet de praktijk aan de kwaliteitseisen van de LCR. 

© 2009 - 2020 Huisartspraktijk van Breugel  |  Mail ons  |  Nieuwsbrief  |  Contact  | Beveiligde patiëntenomgeving  | Disclaimer |