Triage

Waarom stelt de assistente u vragen als u een afspraak wilt maken? Dat doet zij om een inschatting te maken van de situatie om zo te bepalen hoe snel u gezien moet worden en welk advies u (alvast) nodig heeft.

Wanneer u met de praktijk belt voor het maken van een afspraak wordt u door de assistente een aantal vragen gesteld. Dit wordt ook wel triageren genoemd. De assistente doet dit om te bepalen wanneer en of u op het spreekuur moet komen. Ook kan de assistente u op basis van uw antwoord alvast een advies geven.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een telefoonwijzer ontwikkeld. Dit is de 'triagewijzer'. Met de triagewijzer wordt bepaald of er sprake is van een nood- of spoedgeval. Verder wordt bepaald via de triagewijzer wat er precies aan de hand is en wordt op basis van criteria de urgentie, eventuele vervolgacties en adviezen die gegeven kunnen worden bepaald.

Wij verzoeken u dringend medewerking te verlenen aan de triage. Zo kunnen wij een goede inschatting maken van de situatie en zorgen dat als u een dringende klacht heeft u ook zo spoedig mogelijk gezien kan worden door de huisarts.

Contact met de praktijk