Aanbod van zorg

Basisaanbod

Het basisaanbod is de normale reguliere huisartsenzorg. Het bestaat uit de eerste opvang van alle gezondheidsklachten door middel van diagnose en behandeling. Indien dit nodig is wordt u doorverwezen door de huisarts naar een andere zorgverlener bijvoorbeeld de specialist.

Buiten de openingstijden van de praktijk kunt u bij spoedeisende hulp terecht op de huisartsenpost. Op het basisaanbod is het keurmerk dat hoort bij de NHG-Praktijkaccreditering® van toepassing.  


Aanvullend zorgaanbod

Naast het basisaanbod biedt de praktijk een aanvullend zorgaanbod. Dit is zorg gericht aan specifieke, omschreven groepen patiënten en betreft  de diagnostiek en behandeling van specifieke klachten en aandoeningen. Verder bestaat het aanvullend zorgaanbod uit specifieke verrichtingen die door de praktijk worden uitgevoerd. Enkele voorbeelden van deze zorg zijn kleine chirugische ingrepen, terminale en palliatieve zorg, het maken van een ECG en teledermatologie.

Een belangrijk deel van het aanvullend zorgaanbod van de praktijk wordt gevormd door de ketenzorg voor chronische patiënten met diabetes mellitus, astma/COPD en CVRM. De praktijk neemt deel aan de zorgprogramma’s voor diabetespatiënten, voor patiënten met COPD en voor patiënten met CVRM. Meer informatie over die zorgprogramma’s vindr u hier.

Daarnaast biedt de praktijk aanvullende zorg voor patiënten met psychische klachten middels de consulten bij de praktijkondersteuner GGZ. De Praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts bij de zorg en begeleiding van patiënten met psychische problemen. Deze consulten vinden in een eigen aangepaste spreekkamer op de praktijk plaats of middels een visite. 

Verder vindt er gerichte aanvullende zorg voor ouderen plaats. Doel hiervan is ervoor te zorgen dat de patiënt de juiste zorg krijgt die vaak complexe zorg is. Dit gebeurt door na te gaan of er bijzondere zorg nodig is. Mocht dit noodzakelijk zijn dan wordt de zorg individueel in kaart gebracht. In overleg met andere zorgverleners wordt vervolgens voortdurend bewaakt dat de zorg volgens plan wordt geleverd aan de patiënt en zo nodig aangepast als de situatie daar om vraagt.

Tevens biedt de praktijk aanvullende zorg die gericht is op specifieke groepen patiënten zoals patiënten met een verhoogd risico door roken, verhoogde bloeddruk, adipositas of met leeftijdsgerelateerde ziekten. Voorbeeld van deze zorg is het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker dat door de praktijk wordt uitgevoerd. 

Op het aanvullend zorgaanbod is het keurmerk dat hoort bij de NHG-Praktijkaccreditering® van toepassing. © 2009 - 2023 Huisartspraktijk van Breugel  |  Mail ons  |  Nieuwsbrief  |  Contact  | Beveiligde patiëntenomgeving  | Disclaimer |