Nieuws


Uitgebreide informatie over de Meningokokkenziekte

De GGD†Hollands Midden†informeert u uitgebreid over de†Meningokokkenziekte†(6 februari 2019)

GGDmiddenholland

Wij kunnen voorstellen dat u op dit moment meer informatie wilt hebben over de†Meningokokkenziekte. In samenspraak met de GGD Hollands Midden verwijzen wij u naar de†website†van de GGD†Hollands Midden†waar u uitgebreide informatie over de†Meningokokkenziekte kunt vinden.†

Voor verdere vragen kunt u op werkdagen van 8.30-17.00 uur contact opnemen met het team algemene infectieziektebestrijding van de GGD Hollands Midden. Dit kan per mail of u kunt bellen met 088-3083361. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de praktijk. Wij kijken dan wat wij voor u kunnen doen.

Zwangerschapsverlof Annika Hoogkamer

Onze POH GGZ Annika Hoogkamer zal per 1 januari 2019 met zwangerschapsverlof gaan (19 december 2018)

Op 1 januari 2019 zal onze POH GGZ Annika Hoogkamer met zwangerschapsverlof gaan. Tijdens haar verlof zullen Marco Fremouw en Marloes Vermeulen haar functie tijdelijk invullen.


Ontwerp nieuwe praktijk aangepast

Schermafbeelding 2018-11-28 om 22.26.54

De architect legt op dit moment de laatste hand aan het ontwerp van de nieuwe praktijk (28 november 2018)

Door architect T. Vos van Voss Hoffer vdHaar architecten wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het ontwerp van de nieuwe praktijk.†

Er is naar aanleiding van feedback van de bouwcommissie van de Landelijke Huisartsen Vereniging een aantal aanpassingen gedaan waardoor de privacy van de†patiŽnten beter gewaarborgd is en looplijnen duidelijker en beter zijn.

De architect zal nu verder gaan met het technisch ontwerp van de praktijk. Hierbij met gedacht worden aan zaken als ventilatie en klimaatbeheer. Ook zal er veel aandacht zijn voor het licht binnen de praktijk om zo een goed mogelijk werkklimaat te bewerkstelligen. Tenslotte moeten de kleuren en materialen gekozen worden en de verdere inrichting bepaald.

Keuringen op de praktijk

Rijbewijsmodel

U kunt elke vrijdag terecht voor diverse keuringen op de praktijk (28 november 2018)

U kunt elke vrijdag - ook als u geen patiŽnt bent - terecht op de praktijk voor diverse keuringen. Deze worden door de heer J. van Breugel (BIG-geregistreerd arts) uitgevoerd.†

Hij is niet aan de praktijk verbonden en doet de keuringen op eigen naam en voor eigen rekening. De keuringen worden dus niet door of namens Huisartspraktijk van Breugel uitgevoerd.

U kunt terecht voor de volgende keuringen:

  • rijbewijskeuringen
  • parachutspringkeuring
  • autoracekeuringen
  • levensverzekeringskeuringen

De kosten per keuring zijn € 40,00 (inclusief BTW) †behalve voor de levensverzekeringskeuring. De kosten van de levensverzekeringskeuring zijn gelijk aan het tarief van de verzekeringsmaatschappij.†U krijgt een factuur die u voor de keuring aan de heer van Breugel contant dient te voldoen.†Voor het maken van een afspraak kunt u terecht bij de assistente.

Ontwerp nieuwe praktijk

De architect rond momenteel het ontwerp voor de inrichting van de nieuwe praktijk af †(19 oktober 2018)

Wij zijn op dit moment samen met architect T. Vos van Voss Hoffer vdHaar architecten bezig het ontwerp van de nieuwe praktijk af te ronden. Daarna zal het ontwerp nog voorgelegd worden aan de bouwcommissie van de Landelijke Huisartsen Vereniging voor een laatste kwaliteitstoets.

Er komen vijf spreek- behandelkamers voor de huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten in de nieuwe praktijk. Daarnaast is bij het ontwerp nadrukkelijk rekening gehouden met minder valide†patiŽnten.†

Op dit moment is er nog geen zekerheid over de datum van verhuizing. Wij gaan voorlopig uit van een verhuizing in het vierde kwartaal van 2019 dan wel in het eerste kwartaal van 2020. Wij houden u van de verdere voorgang op de hoogte via onze nieuwsbrieven en website.

Nieuwe voorwaarden voor het reizigersadvies

Wij vragen u voordat wij uw reizigersadvies in behandeling nemen de kosten daarvan te voldoen †(19 oktober 2018)

Wij hebben de voorwaarden voor het doen van een reizigersadvies gewijzigd. Wij vragen u voordat wij aan de slag gaan met het reizigersadvies eerst de kosten te voldoen. Nadat u het formulier voor een reizigersadvies heeft ingevuld en gestuurd naar de praktijk ontvangt u een factuur die u per bank kunt voldoen of op de praktijk met pin of contant.

Tijdelijke extra huisarts vanwege drukke periode

skr

Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt dat het in het najaar erg druk kan zijn op maandag. Daarom zetten wij een extra huisarts op bepaalde maandagen in het najaar in om de wachttijden te verkorten en u de zorg te kunnen bieden die u van ons mag verwachten (31 augustus 2018)

Het najaar is de meest drukke periode van het jaar. Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt dat u niet altijd binnen de tijd die u gewend bent een afspraak kan maken voor het spreekuur. Daarom hebben wij besloten om dit jaar een extra huisarts in te zetten op een aantal maandagen omdat dit de drukste dag van de week is. Zo kunt u sneller terecht bij de praktijk als u een afspraak wilt maken en kunnen er huisbezoeken worden afgelegd.

Dokter Kromwijk - een zeer ervaren huisarts, gespecialiseerd in o.m. chirurgie en spiralen zetten - doet op een aantal maandagen in het najaar samen met dokter Glansdorp het spreekuur. Wij denken dat zij goed bij de praktijk past en zo is ook de eerste reactie die wij krijgen van onze†patiŽnten† Dokter Kromwijk werkt op 3, 10, en 17 september en op†1, 15 en 29 oktober en op†12 en 26 november en 10 december.

Nieuwe medewerkster: doktersassistente Sabien Kielestein

Diane Noorafkan verlaat de praktijk, Sabien Kielestein is de nieuwe assistente †(8 juli 2018)

Doordat Diane Noorafkan een nieuwe studie gaat beginnen zal zij half juli 2018 de praktijk gaan verlaten. Wij wensen haar veel succes met haar studie en willen haar bedanken voor haar inzet en werk voor de praktijk.

Sinds half juni 2018 is Sabien Kielestein begonnen op de praktijk. Zij stelt zich binnenkort aan u voor.

Koopovereenkomst met Mahler Vastgoed Ontwikkeling BV, verhuizing praktijk in 2019


Verhuizing praktijk in de tweede helft van 2019 (update 21 mei 2018)

Op 16 mei 2018 is de koop-aanneemovereenkomst gesloten tussen Mahler Vastgoed Ontwikkeling BV en de praktijk. Op de praktijk aan de Wielewaal werd na een voorbereiding van meer dan twee jaar door de heer Mahler namens†Mahler Vastgoed Ontwikkeling BV en dokter van Breugel de koop-aanneemovereenkomst getekend waardoor de verhuizing van de praktijk eind 2019 definitief is geworden.

De afgelopen jaren is er in goede harmonie en fijne samenwerking gewerkt met†Mahler Vastgoed Ontwikkeling BV †aan het plan voor een nieuwe praktijk. Wij zijn Mahler Vastgoed BV, de gemeente Zuidplas en alle inwoners van Zevenhuizen die betrokken zijn geweest bij het project erkentelijk voor de inspanningen die zij verricht hebben om de nieuwbouw waar de praktijk onderdeel van zal gaan uitmaken uiteindelijk mogelijk te maken.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat op 25 mei 2018 in (update 22 mei 2018)

vlag eu

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer omdat deze vervangen is door de AVG.

De praktijk heeft vanwege de AVG haar informatie over privacy en hoe de praktijk daarmee omgaat aangepast op de website. Zo is onder meer door de praktijk een nieuw privacyregelement opgesteld.

U heeft als patient meer rechten gekregen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo heeft u †het recht op informatie, het recht op inzage en het recht op verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens. Ook moet de praktijk kunnen aantonen aan de toezichthouder dat zij voldoende maatregelen heeft genomen om de privacy van u te waarborgen.

Verhuizing naar nieuwbouw in de kern van Zevenhuizen

Schermafbeelding 2017-12-29 om 20.15.04

Verwachte verhuizing van de praktijk in de tweede helft van 2019 †(update 18 februari 2018)

De praktijk heeft het plan om in de tweede helft van 2019 te verhuizen naar een nieuw te bouwen praktijk in de kern van Zevenhuizen. Dit zal gevestigd worden op de plek van het oude gemeentehuis van Zevenhuizen.†De praktijk is gesitueerd op de begane grond aan de rechterkant van het Dorpsplein op de hoek met de Bosgracht. Wij houden u op de hoogte via de website.

Op dit moment worden met Mahler Vastgoed Ontwikkeling B.V. de laatste punten besproken en afgestemd voordat de koop van het nieuwe praktijkpand plaats kan vinden. De architect is al bezig een inrichting te maken van de nieuwe praktijk. Wij houden u via de website op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.†

NHG-Praktijkaccrediteringģ verlengd

NPA praktijkaccreditering verlengd kwaliteitskeurmerk van de praktijk (update 10 april 2018)

Begin 2018 heeft NPA Praktijkaccreditering de praktijk opnieuw bezocht om te onderzoeken of nog steeds voldaan wordt aan de voorwaarden voor het kwaliteitskeurmerk†NHG-Praktijkaccrediteringģ. Gedurende een dag heeft de auditor het reilen en zeilen binnen de praktijk bekeken en diverse medewerkers gesproken. Als voorbereiding had de auditor onder meer de protocollen en instructies bekeken of deze voldeden aan de standaarden en up to date waren. Ook is het het jaarverslag en het beleidsplan beoordeeld.†De†NHG-Praktijkaccrediteringģ is verlengd door†NPA praktijkaccreditering. Door NPA praktijkaccreditering wordt op het certificaat gesteld dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat de praktijk verantwoorde zorg levert. Wij zijn verheugd dat dit kwaliteitskeurmerk wederom aan de praktijk is toegekend.

Nieuwe medewerkster: Praktijkverpleegkundige Annemarie Nolles

Lucie Glas verlaat de praktijk, Annemarie Nolles wordt de nieuwe praktijkverpleegkundige †(18 februari 2018)

Eind februari 2018 zal een nieuwe medewerkster, praktijkverpleegkundige Annemarie Nolles op de praktijk beginnen. Zij vervangt onze POH-S Lucie Glas die besloten heeft de praktijk te verlaten omdat zij minder wil gaan werken om meer tijd bij haar gezin te kunnen doorbrengen. Tot 1 april 2018 zal Lucie Glas de nieuwe praktijkverpleegkundige inwerken en zorgen voor de overdracht van het werk. Wij wensen Lucie Glas het beste voor de toekomst met haar gezin en willen haar enorm bedanken voor haar inzet voor de†patiŽnten van de praktijk.

Annemarie Nolles stelt zich binnenkort aan u voor.

Meer dan 500 patiŽnten online

Meer dan 500 patiŽnten gebruiken het webportaal en de Uw Zorg online app †(28 december †2017)

banner uzo klein-1-300x176

Binnen een half jaar nadat de praktijk de online dienstverlening heeft verbeterd gebruiken meer dan†500 patiŽnten†het webportaal en de Uw Zorg online app. Via deze online dienstverlening kan u op elk moment van de dag met uw computer of smartphone uw zaken regelen met de praktijk.

Meer informatie over hoe u gemakkelijk afspraken kunt maken, vragen kan stellen en recepten hierhalen vindt u†hier. In onze†nieuwsbrief†kunt u alles lezen over onze online dienstverlening.

Nieuwe POH-GGZ: Annika Hoogkamer

Annika Hoogkamer zal vanaf 1 januari 2018 de functie van POH-GGZ op de praktijk gaan vervullen (20 december 2017)

Dit vanwege het feit dat per 1 januari 2018 onze POH-GGZ Theodora Seriese - Stuyling de Lange de praktijk zal gaan verlaten. Zij gaat een volgende stap maken als psycholoog in de GGZ. Wij wensen haar veel succes toe in haar nieuwe baan en willen haar bedanken voor haar werk op de praktijk en de begeleiding van de†patiŽnten.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 gepubliceerd op de website †(8 augustus 2017)

logo voor portaal

De praktijk publiceert elk jaar een jaarverslag om†een ieder die bij onze praktijk betrokken is een overzicht bieden aangaande de zorg die door ons geleverd†is. Het jaarverslag geeft een indruk van onze visie op huisartsenzorg, onze organisatie en medewerkers, de†inhoud en omvang van de door ons geleverde zorg, ons kwaliteitsbeleid en onze plannen voor de†toekomst. Het jaarverslag vindt u hier.

De eerste 100 patiŽnten online

De eerste 100†patiŽnten hebben zich geregistreerd voor het webportaal en de Uw Zorg online app †(7 juli 2017)

banner uzo klein-1-300x176

Binnen enkele dagen hebben meer dan 100 patienten zich geregistreerd voor het webportaal en de Uw Zorg online app. Ook zijn de eerste recepten herhaald, afspraken gemaakt en medische vragen gesteld met de app of via het webportaal. Meer informatie over hoe u gemakkelijk afspraken kunt maken, vragen kan stellen en recepten hierhalen vindt u†hier. In onze†nieuwsbrief†kunt u alles lezen over onze online dienstverlening.

Verbeteren kwaliteit online dienstverlening

24 uur per dag afspraken maken, recepen herhalen en medische vragen stellen (4 juli 2017)

afbeelding uwzorgonlineapp-1-300x155

Wij hebben de online dienstverlening verbeterd. U heeft nu de mogelijkheid om via uw computer, tablet of smartphone direct een afspraak voor het spreekuur te maken in de agenda van de praktijk en eenvoudig †uw recepten te herhalen. Ook is er de mogelijkheid van een eConsult. Via het eConsult kunt op een veilige wijze, een eenvoudige niet dringende medische vraag aan de huisarts stellen en krijgt u bericht wanneer de huisarts uw vraag beantwoord heeft.†Ook kunt u via de†Uw Zorg online†app†en het webportaal controleren wanneer uw afspraken met de huisarts of de assistente zijn. In het overzicht van uw afspraken staan al uw afspraken dus ook de afspraken die u telefonisch of aan de balie heeft gemaakt.

wet CliŽntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Schermafbeelding 2017-09-08 om 01.09.28

Op 1 juli 2017 gaat de Wet cliŽntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens formeel in.†De wet wordt gefaseerd ingevoerd. Het is nog wachten totdat de wet daadwerkelijk in werking wordt gesteld (30 juni †2017)

Deze wet richt zich op elektronische uitwisseling van gegevens in de zorg. De wet stelt bijvoorbeeld eisen aan de informatiebeveiliging in de huisartsenpraktijk. Ook stelt de wet organisatorische en technische eisen aan veilige gegevensuitwisseling.†Zo stelt de wet eisen aan het informeren over en toestemming vragen voor het elektronisch uitwisselen en beschikbaar stellen van gegevens.†

Ook moet het Huisarts Informatie Systeem (HIS) - dat is het computersysteem waarin de medisch gegevens van de patiŽnten worden bewaard - goed beveiligd worden. De zorgverlener die in het patiŽntdossier wil moet zich identificeren en er moet ook met zekerheid vastgesteld kunnen worden dat de zorgverlener is wie hij zegt dat hij is.†Ook moet het HIS gericht rechten voor toegang tot patiŽntgegevens aan zorgverleners kunnen toekennen (autorisatie) en moet het mogelijk zijn te controleren wie toegang heeft (gehad) tot deze gegevens (logging).

Huisartsensymposium Leontienhuis

Huisartspraktijk van Breugel ondersteunt Huisartsensymposium Leontienhuis (16 mei 2017)

lh-2_med

Het Leontienhuis in Zevenhuizen wil de kwaliteit van leven van mensen met een eetstoornis en hun naasten verbeteren. Daarnaast wil het Leontienhuis mensen met eetstoornis motiveren richting herstel en (hernieuwde) deelname aan de maatschappij. Ervaringsdeskundigheid is de basis van de ondersteuning door vrijwilligers die zelf hersteld zijn van een eetstoornis. Kernwoorden hierbij zijn: begrip, erkenning , herkenning en gelijkwaardigheid.†

De praktijk ondersteunt het Leontienhuis van harte bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk zoals bij de organisatie van het eerste huisartsensymposium over eetstoornissen en als lid van de Club van 100 Leontienhuis.†

Ook u kunt het werk van het Leontienhuis ondersteunen. Bijvoorbeeld als vrijwilliger of als donateur of door middel van het aangaan van een sportieve uitdaging voor het Leontienhuis.†

Prisma voor patiŽnten met diabetes type 2†

PRISMA groepsprogramma (3 april 2017)

In maart is een†PRISMA programma†voor†patiŽnten van de praktijk met diabetes type 2 georganiseerd. Drijvende krachten achter dit voorlichtingsprogramma zijn de praktijkondersteuners Somatiek (POH-S) Lucie Glas en Jolanda van Leeuwen. Zij hebben dit programma samen met de dietiste Sonja van Woesik van†Invorm†gegeven.

De deelnemers worden in dit programma samen met hun partner of een familielid ondersteunt om een expert te worden op het gebied van diabetes. Het doel is de kennis over diabetes te vergroten en zelf meer grip op diabetes te krijgen. Wij zijn momenteel bezig te kijken of het programma nog een keer georganiseerd kan worden.

NHG-Praktijkaccrediteringģ voor de praktijk

NHG-Praktijkaccrediteringģ (15 januari 2017)

Op 3 januari 2017 heeft de praktijk de NHG-Praktijkaccrediteringģ behaald en is daarbij het passende kwaliteitskeurmerk toegekend.†Wij zijn hier trots op, omdat dit betekent dat onafhankelijk erkend is dat de praktijk op hoog niveau zorg verleend. Maar het meest belangrijk is dat wij door de accreditering geleerd hebben u, onze†patiŽnt, nog betere zorg te verlenen.†Hier†vindt u meer informatie over de†NHG-Praktijkaccrediteringģ.

dhr. Barnasconi van het Groene Hart Ziekenhuis op bezoek

Bezoek van dhr. G.J.M. Barnasconi,†de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis†(7 januari 2017)

De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis,†de heer G.J.M. Barnasconi†heeft op vrijdag 6 januari 2017 de†praktijk†bezocht om kennis de maken met de prakijk en de†patiŽnten†van de praktijk. De heer Barnasconi heeft meelopen met het spreekuur en de visites van dokter van Breugel om te kijken hoe het er aan toegaat op de praktijk.

De heer Barnasconi en dokter van Breugel hebben de samenwerking tussen het ziekenhuis en de praktijk besproken en hoe deze nog verder verbeterd kan worden. Verder was de heer Barnasconi zeer benieuwd naar de ervaringen van de†patiŽnten†met het Groene Hart ziekenhuis. Door zowel de†patiŽnten, †als de heer Barnasconi en de praktijk is de ontmoeting als zeer prettig en waardevol beschouwd en is wat ons betreft een goede stap in een nog betere samenwerking met het Groene Hart Ziekenhuis.

Een nieuwe klachtenregeling

Nieuwe klachtenregeling (27 december 2016)

skge

Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 januari 2017 verandert de klachtenregeling van de praktijk zoals die tot die datum bestond bij de praktijk.†Hier†vindt u meer informatie over de klachtregeling die vanaf 1 januari 2017 geldt. De nieuwe regeling voldoet aan de wettelijke eisen die volgen uit de Wkkgz.†

© 2009 - 2019 Huisartspraktijk van Breugel †| †Mail ons††| †Nieuwsbrief †| †Contact †| †Webportaal †| Disclaimer |