Medische zorg voor de cliënten van de Zevenster

Zevenster ws

De praktijk gaat vanaf 2 september 2019 de algemene medische zorg leveren voor de cliënten van het centrum voor ouderenzorg de Zevenster in Zevenhuizen (26 juli 2019)

 De praktijk is verheugd dat een partnership is aangegaan met het centrum voor ouderenzorg de Zevenster en Novicare  om medische zorg leveren voor de cliënten van de Zevenster. Novicare is een zelfstandige medische- en paramedische dienst die cliënten met chronische complexe zorgvragen zowel thuis als bij een zorgorganisatie als de Zevenster behandeld. 

Door wetgeving is het voor ons als huisartspraktijk niet mogelijk om patiënten met een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) algemene medische zorg te verlenen zonder dat daar bijzondere afspraken over gemaakt zijn met de zorgorganisatie en de specialist oudergeneeskunde. Wij hebben de afgelopen tijd met de Zevenster en de specialist ouderengeneeskunde van Novicare deze afspraken kunnen maken over onze inzet. 

Novicare zal samen met ons vanaf maandag 2 september 2019 de medische zorg gaan verzorgen voor de cliënten van de Zevenster die op grond van de Wlz daar verblijven. Uiteraard zijn de medewerkers van de Zevenster hier ook bij betrokken. Met deze stap vervullen wij onze ambitie om in alle levensfasen klaar te kunnen staan voor de inwoners van Zevenhuizen. 

Hoe ziet de medische zorg van de praktijk er uit? Van maandag tot en met vrijdag zijn dokter van Breugel of dokter Glansdorp elke dag een deel van de dag in de Zevenster aanwezig om algemene medische zorg te verlenen. De praktijk werkt bij het verlenen van die algemene medische zorg nauw samen met de specialist ouderengeneeskunde van Novicare, dokter van Dingenen. Zij voert als specialist ouderengeneeskunde de regie over de medische zorg en wordt ingeroepen als er complexe op ouderenzorg gerichte kennis en expertise nodig is en behandelt zonodig. Ook stuurt de specialist ouderengeneeskunde de paramedische behandelaars aan zoals de fysiotherapeut en de diëtiste. 

Voor bewoners van de Zevenster die nog steeds bij de praktijk staan ingeschreven omdat zij nog geen zorg op basis van de Wlz nodig hebben veranderd er in principe niets. Wel is het zo dat door de nauwe samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde van Novicare de huisarts makkelijk gebruik kan maken van de kennis en expertise van deze. Wij zien dit als een verbetering voor de medische zorg die wij aan deze patiënten kunnen leveren. 

Hier vindt u het nieuwsbericht van de Zevenster en hier het nieuwsbericht van Novicare. Ook Hart van Holland heeft aandacht besteedt aan de nieuwe samenwerking.

Een uitgebreid interview met dokter van Breugel en dokter van Dingenen en veel meer informatie en achtergrond over de samenwerking vindt u in de nieuwsbrief van de Zevenster.


partnership Zevenster

(dokter van Breugel, de heer Ansen (bestuurder Zevenster) en dokter van Dingenen (specialist ouderengeneeskunde van Novicare)© 2009 - 2021 Huisartspraktijk van Breugel  |  Mail ons  |  Nieuwsbrief  |  Contact  | Beveiligde patiëntenomgeving  | Disclaimer |