Testmogelijkheden op de praktijk voor het coronvirus

cps-sars-cov-2-rapid-antigen-test-step5

Vanaf 8 februari 2021 is voor u als patiënt van de praktijk voorlopig mogelijk om zich middels sneltesten te laten testen op het coronavirus. U kunt vanaf 8 februari 2021 hiervoor een afspraak maken. (4 februari  2021)

Op dit moment kunt u op de praktijk voorlopig niet terecht voor een antistoffentest omdat deze op dit moment niet voorradig zijn en niet geleverd kunnen worden.

Vanaf 8 februari 2021 kunt u een afspraak maken om u als patiënt van de praktijk middels een tweetal sneltesten te laten testen op het coronavirus. Omdat deze testen niet vergoed worden door de zorgverzekeraar dient u hiervoor een vergoeding van € 40,00 per sneltest (zowel antigeen als antistof sneltest) vooraf aan de praktijk te betalen. Het kan zijn dat door gebrek aan sneltesten of dat er onvoldoende personele capaciteit is om de sneltesten af te nemen deze op een dag niet kunnen worden afgenomen. Hierover wordt u geïnformeerd tijdens het maken van een afspraak.


Antigeen sneltest

U kunt zich voorlopig allereerst middels een antigeen sneltest laten testen of u op dit moment het coronavirus heeft. U krijgt zo snel mogelijk na het afnemen van de test de uitslag. Desgewenst krijgt u een verklaring met de uitslag van de test.

Een positieve test dienen wij door te geven aan de GGD. U dient Deze  test heeft alleen zin als u klachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus. Dit wordt met u besproken tijdens het maken van de afspraak. Deze sneltest wordt niet afgenomen als u geen klachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus.

Wij begrijpen dat er in bijzondere gevallen sprake kan zijn van een situatie waarin u niet wilt wachten totdat u zich bij de GGD kunt laten testen. Bijvoorbeeld omdat u zo snel mogelijk getest wilt worden om zo spoedig mogelijk te weten of u besmet bent met het coronavirus. Wij vinden het belangrijk dat in zo’n situatie u tegen een redelijke vergoeding een sneltest dicht bij huis moet kunnen krijgen. Tevens vinden wij het belangrijk dat zo’n sneltest wordt afgenomen door gekwalificeerd personeel met directe betrokkenheid van een arts in een veilige en hygiënische omgeving. De praktijk gaat daarbij veilig met uw persoonlijke en medische gegevens om conform de privacy regelgeving. 

Deze sneltest is niet bedoeld om te testen of u het coronavirus niet heeft. Om te bepalen of u het coronavirus niet heeft dient u bij de GGD een afspraak te maken voor een PCR test. Na een negatieve sneltest bij ons op de praktijk dient u zich bij klachten dus ook nog zo spoedig mogelijk bij de GGD te laten testen.

Deze sneltest gebeurt met een neusswap (middels een wattestaaf wordt in de neus/keel een monster afgenomen). Wij gebruiken de sneltest van Roche. Wij willen dat u deze brief eerst heel goed te leest als u belangstelling heeft voor deze sneltest. 


Antistoffen sneltest

U kunt zich verder laten testen op het feit of u mogelijk het coronvirus in het verleden heeft gehad. Dit doen wij met een sneltest van Roche die de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus met een bepaalde waarschijnlijkheid bepaald. Desgewenst krijgt u een verklaring met de uitslag van de test.

Wij bieden deze sneltest op antistoffen voorlopig aan omdat wij de laatste tijd steeds meer vragen van onze patiënten krijgen of het mogelijk is om op antistoffen tegen het coronavirus getest te kunnen worden. Wij willen deze test voorlopig ook op de praktijk aanbieden zodat u er van op aan kunt dat vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens en uw testgegevens wordt omgegaan en deze gegevens op een juiste wijze verwerkt en bewaard worden. Verder vinden wij het belangrijk dat u de test kunt krijgen in een veilige en hygiënische omgeving waar zorgprofessionals bij het uitvoeren van de test werken onder direct toezicht van een arts met een BIG-registratie die uw medisch dossier kent. Tenslotte vinden wij het van belang dat u een antistoffen test tegen een redelijke vergoeding dicht in de buurt kunt krijgen.

Voor meer informatie over de antistoffen sneltest verzoeken wij u deze brief heel goed te lezen. Hierin staat uitgelegd welke betekenis gegeven kan worden aan de uitslag van de antistoffen sneltest. 

© 2009 - 2021 Huisartspraktijk van Breugel  |  Mail ons  |  Nieuwsbrief  |  Contact  | Beveiligde patiëntenomgeving  | Disclaimer |