Reizigersadvies

U kunt als u patiënt bent van de praktijk als extra service bij ons terecht voor reizigersadvisering en reizigersvaccinatie. Sharon Tol-Boer helpt u graag verder. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen met de praktijk. 


Dokter van Breugel is geregistreerd als eindverantwoordelijke arts in het LCR Kwaliteitsregister en is bevoegd voor de gele koorts vaccinatie. Dit betekent dat de praktijk voldoet aan de wettelijke vereisten om de gele koorts vaccinatie aan u te mogen  toedienen en aan de kwaliteitseisen van de LCR voldoet. Die kwaliteitseisen bestaan bijvoorbeeld uit het feit dat de huisarts opgeleid is voor reizigersadvisering en de nascholing actueel is en er voldoende tijd aan is besteed en kwalitatief voldoet aan de eisen van het LCR. Ook Sharon Tol-Boer is geschoold voor reizigersadvisering.

U dient voor het reizigersadvies het reizigersadviesformulier in te vullen; hierop geeft u de bestemming en reisduur aan en vult de overige relevante gegevens in. Dit formulier is ook op de praktijk verkrijgbaar. U kunt het formulier ook via de website invullen en indienen. Per persoon dient een formulier ingevuld te worden.

Wij nemen uw reisadvies verder in behandeling nadat u de kosten voldaan heeft. U krijgt een factuur voor het reisadvies die per bank betaald kan worden of met pin of contant op de praktijk betaald kan worden. Helaas zijn wij daartoe genoodzaakt omdat betaling achteraf teveel administratieve last geeft.  

Vervolgens wordt voor u het juiste reisadvies met betrekking tot vaccinaties en overige informatie bijeen gezocht, waarna, met goedkeuring van de huisarts, u een gepast advies krijgt. Dit advies delen wij u telefonisch mee. Zou u vaccinaties nodig hebben, dan wordt dit met u besproken en worden deze voor u besteld bij de apotheek. Ook wordt een afspraak gemaakt om de vaccinatie te zetten.

Tevens kunt u een officieel internationaal erkend vaccinatieboekje van het Ministerie van Volksgezondheid aanschaffen, waarin de vaccinaties en hun geldigheidsduur worden genoteerd.

Het tarief voor het reisconsult bedraagt € 52,00. Dit is het bedrag voor het advies, het recept en de eventuele injecties. Het vaccin en tabletten zijn hierbij niet ingegrepen, deze betaald u bij de apotheek. Als u het vaccin en de tabeltten heeft bezorgd worden deze door de apotheek op de praktijk bezorgd. U krijgt het vaccin toegediend op de praktijk en de tabletten mee nadat u het reizigersadvies verder mondeling is toegelicht op de praktijk. Mocht uit het advies blijken dat u geen vaccinaties nodig heeft dan wordt er een gereduceerd tarief in rekening gebracht van € 36,00. Voor € 3,50 kunt u het internationaal erkend vaccinatie boekje aanschaffen.

U ontvangt een rekening van het reizigersadvies welke u het liefst met pin of anders contant dient te voldoen. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Of deze vergoed wordt hangt af van uw polis. Omdat de praktijk in het LCR Kwaliteitsregister en bevoegd is voor gele koorts vaccinatie komt u in sommige gevallen als u aanvullende verzekering heeft bij VGZ recht op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw aanvullende verzekeringspakket. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld CZ, Menzis, Anderzorg, Interpolis en het Zilveren Kruis.

Hier vindt u meer informatie over de vergoeding die u krijgt bij welke polis. Dit overzicht is niet door de praktijk gecontroleerd zodat wij u voor de zekerheid aanraden contact met uw zorgverzekeraar op te nemen of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Belangrijk is te weten dat dokter van Breugel geregisteeerd is in het LCR Kwaliteitsregister en bevoegd voor de gele koort vaccinatie.© 2009 - 2021 Huisartspraktijk van Breugel  |  Mail ons  |  Nieuwsbrief  |  Contact  | Beveiligde patiëntenomgeving  | Disclaimer |