Welkom

Welkom op de website van Huisartspraktijk van Breugel. Hier vindt u praktische informatie en het laatste nieuws over de praktijk. Ook kunt u zich via de website inschrijven als patiënt bij de praktijk. U bent van harte welkom als nieuwe patiënt. Voor vragen kunt u uiteraard altijd per telefoon of mail bij ons terecht. Wij helpen u graag verder.


Vanaf 5 oktober 2020 voeren wij onze praktijk vanaf ons nieuwe adres.

Huisartspraktijk van Breugel

Dorpstraat 93

2761AA Zevenhuizen


Een toegankelijke, moderne en professionele huisartspraktijk

koffer marine icon

Wij willen een toegankelijke, moderne en professionele huisartspraktijk zijn waar u zich als patiënt en inwoner van Zevenhuizen in alle levensfasen vertrouwd en thuis voelt. Dat is waarvoor wij ons best doen. 

Daarom bieden wij een breed scala aan huisartsenzorg aan dat afgestemd is op de samenstelling, wensen en behoefte van onze patiënten.  In de praktijkvoering en de omgang met de patiënten houden wij nadrukkelijk rekening met het eigen karakter van Zevenhuizen en haar inwoners. Meer hierover leest u in onze missie en visie.

Inschrijven als nieuwe patiënt

icon inschrijven

U bent van harte welkom als nieuwe patiënt bij de praktijk van dokter van Breugel. 

Hier vindt u meer informatie hoe u zich kunt inschrijven bij de praktijk. Mocht u vragen hebben over het inschrijven of meer informatie over de praktijk willen kunt kunt u telefonisch contact opnemen (0180-631783)  met de praktijk of een mail sturen. Wij helpen u graag verder.

Testmogelijkheden op de praktijk voor het coronvirus

cps-sars-cov-2-rapid-antigen-test-step5

Vanaf 8 februari 2021 kunt u een afspraak maken om u als patiënt van de praktijk middels een tweetal sneltesten te laten testen op het coronavirus. Dit is een antigeen sneltest om te kijken of u op dit moment besmet bent met het coronavirus en verder een antistoffentest om te kijken of u in het verleden besmet bent geweest met het coronavirus. Desgewenst krijgt u een verklaring van de praktijk met de uitslag van de test.

Omdat deze testen niet vergoed worden door de zorgverzekeraar dient u hiervoor een vergoeding van € 40,00 per sneltest (zowel antigeen als antistof sneltest) vooraf aan de praktijk te betalen. Het kan zijn dat door gebrek aan sneltesten of dat er onvoldoende personele capaciteit is om de sneltesten af te nemen deze op een dag niet kunnen worden afgenomen. Hierover wordt u geïnformeerd tijdens het maken van een afspraak. Meer informatie vindt u hier.

Vaccinatie tegen het coronavirus

vaccinatie icon

Wij zullen u proberen zo actueel mogelijk te informeren over de coronavaccinatie. Wij proberen zoveel mogelijk onze berichtgeving aan te passen aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. Dit kan betekenen dat meerdere malen per dag onze berichtgeving aangepast wordt. Op dit moment zijn wij bezig de voorbereidingen te treffen en de zaken te regelen die nu geregeld kunnen worden. Wij doen onze uiterste best om zo snel onze patiënten te kunnen laten vaccineren. Of dit nu door de GGD zal gebeuren of door ons. Zodra wij meer concrete informatie hebben over de coronavaccinatie hebben zullen wij u informeren via de website en onze nieuwsbrief. 

Op dit moment wordt gesproken over de vaccinatie door huisartsen in het tweede kwartaal van 2021. Dit zal eerst en vooral afhangen van de beschikbaarheid van vaccins. Zodra wij meer weten informeren wij u hier uiteraard zo spoedig mogelijk over.

Als u in aanmerking komt voor een vaccinatie en u krijgt deze via de praktijk en het is duidelijk wanneer de vaccinatie zal plaatsvinden dan ontvangt u van ons een uitnodiging. In die uitnodiging staat aangegeven waar en wanneer u zich kunt laten vaccineren of wanneer wij bij u langs komen voor de vaccinatie. In het overzicht geven wij aan wie wij wel en niet een uitnodiging voor vaccinatie hebben verzonden of hebben gegeven.

Meer informatie van de rijksoverheid over de coronavaccinatie vindt u hier.

Vaccinatie van onze patiënten in de Zevenster

In nauwe samenwerking met de Zevenster is gewerkt aan de vaccinatie van onze eigen huisartsenzorg patiënten in de Zevenster. Onze patiënten die in de Zevenster wonen hebben van de praktijk de informatie gehad over de vaccinatie. Dokter van Breugel is persoonlijk bij al deze bewoners langs geweest om vragen te beantwoorden en de vaccinatie te bespreken. In samenwerking met de Zevenster hebben onze patiënten indien zij dat wensten de eerste vaccinatie gekregen. De tweede vaccinatie zal eind februari gegeven worden.

Vaccinatie van onze patiënten die 90 plussers zijn

Op 21 januari 2021 zijn wij ingelicht dat de 90 plussers onder onze patiënten als eerste gevaccineerd zullen worden door de GGD. Voorwaarde is dat de 90 plusser mobiel is en naar een priklocatie van de GGD kan reizen. Wij hebben de groep van 90 plussers in kaart gebracht en hebben alle patiënten in deze groep persoonlijk gesproken of zij gevaccineerd willen worden en om te kijken of zij naar een GGD locatie vervoerd kunnen worden. Tevens hebben wij  vragen beantwoord over de vaccinatie. De patiënten die mobiel zijn en naar de GGD locatie kunnen reizen hebben al persoonlijk van dokter van Breugel de uitnodiging voor de vaccinatie gekregen. Vanaf dinsdag 26 januari 2021 is het mogelijk om een afspraak maken voor de vaccinatie met het Pfizer vaccin op een GGD locatie. 

Indien tijdens ons gesprek is gebleken dat het niet goed mogelijk om naar de GGD locatie te reizen heeft de prakijk de patiënten reeds geïnformeerd over de verdere gang van zaken. 

Vaccinatie van onze patiënten tussen de 85 en 90 jaar

Alle personen die in deze groep vallen hebben vanaf 29 januari 2021 een uitnodiging gehad van het RIVM over de vaccinatie. Wij nemen contact met deze groep op om te kijken of alles duidelijk is en indien nodig nadere afspraken te maken over de vaccinatie. De vaccinatie van niet mobiele patiënten is nog niet geregeld. Het is dus onduidelijk of wij daar als huisartspraktijk een rol in zullen spelen.

Vaccinatie van onze patiënten tussen de 80 en 85 jaar

Alle personen die in deze groep vallen krijgen vanaf 5 februari 2021 van de GGD een brief thuis gestuurd met daarin alle informatie over hoe zij een afspraak kunnen maken om zich te laten vaccineren.  Het uitnodigingsproces van deze groep loopt vanaf 5 februari tot begin maart, waarbij er van oud naar jong wordt uitgenodigd, te beginnen bij de 84-jarigen dus. Er is niet voorzien in een rol voor de huisarts bij deze groep. Ook is niet duidelijk op welke wijze niet mobiele personen gevaccineerd gaan worden.

Vaccinatie van onze patiënten tussen de 65 en 80 jaar

Op dit moment is de planning van het ministerie van VWS dat de praktijk medio februari patiënten tussen de 65 en 85 jaar zal gaan vaccineren. Wij weten op dit moment nog niet niet hoe de wijze van uitnodiging van deze groep zal zijn en vanaf wanneer de uitnodigingen verstuurd gaan worden.

Vaccinatie van onze patiënten tussen de 65 en 60 jaar, morbide obese patiënten tussen 18 en 64 jaar en thuiswonende patiënten met het syndroom van Down tussen de 18 en 64 jaar

De groep 60 tot en met 64 jarigen zal gevaccineerd kunnen worden via de huisartsenpraktijk met het vaccin van AstraZeneca. De start hiervan is regionaal en medio februari. Wij houden u op de hoogte. Een en ander zal sterk bepaald worden door de beschikbaarheid van het vaccin. 

Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereiding van de vaccinatie tegen het coronavirus van patiënten die geboren zijn in 1956 en 1957 en andere groepen die met hen gevaccineerd zullen worden. Deze groepen zijn thuiswonende patiënten met Down en morbide obese patiënten (BMI > 40).

Zodra de mogelijkheid bestaat zullen wij de vaccins voor deze groepen bestellen en zo spoedig mogelijk daarna de uitnodigingen versturen. Deze groepen worden twee maal gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin. Tussen de leveringen van beide vaccinaties zit een periode van 12 weken.

Wij hebben er als praktijk voor gekozen om zelf de vaccinatie uit te voeren. Wij willen dat u zo spoedig mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis wordt gevaccineerd. Daarom hebben wij niet gekozen voor vaccinatie via de GGD in Gouda of Nieuwerkerk aan de IJssel zoals u wellicht in het nieuws heeft gelezen. Dit zou namelijk betekenen dat u zoals het er nu naar uit ziet later gevaccineerd zal worden en/of zou moeten reizen voor de vaccinatie. Wij hebben er voor gekozen om de vaccinatie in het Swanla te gaan doen.

Vaccinatie van onze patiënten tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie

Het ligt verder in de planning dat vanaf medio februari de praktijk een rol zal gaan spelen in de vaccinatie van patiënten  tussen de 18 jaar en 60 jaar met een medische indicatie.  

Vaccinatie van onze patiënten tussen de 18 en 60 jaar zonder een medische indicatie

In de huidige planning is voor personen tussen 18 jaar en 60 jaar zonder medische indicatie voorzien dat deze vanaf komende mei met het AstraZeneca vaccin gevaccineerd gaan worden. Hoe de vaccinatie gaat verlopen is nog niet bekend gemaakt.

Tenslotte 

De hiervoor genoemde planning staat en valt bij de beschikbaarheid van vaccins, het vaccinatiebeleid en mogelijke andere factoren. Het is onduidelijk hoe dit verloopt. Het is gebleken de laatste tijd dat van het ene op het andere moment de strategie en volgorde volledig omgegooid kan worden. Wij geven u de informatie zodra wij deze krijgen.

Dit zijn zaken waar wij geen directe invloed op kunnen uitoefenen. Wij zullen in ieder geval onze uiterste best doen om zaken waar wij wel invloed op kunnen uitoefenen tijdig te regelen zodat wij zo snel mogelijk de vaccinatie voor u kunnen verzorgen. 

Wij merken op dat het nadrukkelijk uw eigen keuze is om al dan niet gevaccineerd te worden. Wilt u alvast meer informatie hebben over de vaccinatie en de vaccins dan verwijzen wij u naar de informatie van de Rijksoverheid. Zij zijn verantwoordelijkheid voor de voorlichting over de vaccinatie en de vaccins.

Onze normale huisartsenzorg gaat ondanks het coronavirus gewoon door

coronavirus-24px (1)

Wij willen benadrukken dat onze gewone huisartsenzorg gewoon door gaat. Dat wil zeggen dat wij u op de praktijk zien als dat nodig is en wij alle gebruikelijke zorg leveren die u van ons gewend bent. 

Wij proberen u zoveel mogelijk u op het spreekuur te zien. Wij vragen wel voordat er een afspraak voor het spreekuur gemaakt wordt of u klachten heeft die te maken kunnen hebben met het coronavirus. Dit door wij voor de veiligheid van u, uw mede patiënten en onze medewerkers. Dat is de reden dat er door de assistente niet gelijk een afspraak wordt gemaakt voor het spreekuur als u klachten heeft. De dokter zal dan eerst met u contact opnemen om te kijken wat de beste manier is dat u gezien wordt. Dat kan op de praktijk zijn maar het kan ook zijn dat het beter is dat de huisarts u thuis bezoekt voor een visite. Wij vragen hiervoor uw medewerking, begrip en geduld hoe moeilijk dit soms ook is.

 Indien u verkouden bent, hoest of koorts heeft wordt u mogelijk niet op de praktijk gezien maar kan het zijn dat de huisarts bij u thuis komt. Ook kan het zijn dat u op een specifiek tijdstip dient te komen als u klachten heeft die te maken kunnen hebben met het coronavirus. Dit bespreken de assistente en de dokter met u tijdens het maken van de afspraak. Daarom kan het zo zijn dat het maken van een afspraak langer duurt en u niet direct een afspraak kunt maken omdat de dokter eerst met u wilt bespreken hoe het met u gaat. Wij beseffen dat dit vervelend kan zijn maar wij doen dit voor uw en onze veiligheid en gezondheid. Wij danken u voor het begrip, geduld en medewerking.

Heeft u vragen over uw gezondheid of ervaart u klachten? Neem dan direct telefonisch contact op met de praktijk. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u verder te helpen. Dat doen wij op de praktijk, per telefoon, per videobellen of met een visite. Dit hangt af van uw situatie en de ernst van uw klacht. 

Wij houden ons spreekuur in onze praktijk op de Dorpsstraat 93. De praktijk beschikt over een modern luchtbehandelingssysteem dat voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het bouwadvies van  de Landelijke Huisartsenvereniging. Dit betekent dat de lucht in de praktijk voortdurend ververst wordt volgens normen die specifiek toegespitst zijn op huisartsenpraktijken. Bijvoorbeeld betekent dit dat in de kamers van de huisartsen de lucht binnen 12 minuten volledig ververst kan worden.

Wij zijn tijdelijk gestopt met het doen van spreekuur in de Zevenster. Wij informeren u zodra wij daar weer spreekuur gaan doen. Wij verwachten in februari weer spreekuur te gaan doen in de Zevenster.

Wij zien u volledig beschermd tijdens de spreekuren. Dat betekent dat wij een schort, een mondmasker en handschoenen dragen en een bril of vizier op hebben. Dit doen wij voor uw en onze gezondheid en veiligheid. Wij vragen u een mondmasker te dragen binnen de praktijk. Deze krijgt u van de praktijk als u er zelf geen heeft. Verder dient u anderhalve meter afstand te houden van elkaar en mag u niet eerder dan vijf minuten voor uw afspraak naar binnen. Desinfecteer direct uw handen bij binnenkomst en raak zo weinig mogelijk aan binnen. In het bijzonder vragen wij u uw telefoon niet aan te raken. Verplaatst u geen stoelen.


Beleid over de toegang tot de praktijk

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan en er voor te zorgen dat onze medewerkers hun werk veilig kunnen blijven doen zijn er aangepaste regels met betrekking tot de toegang tot de praktijk.  

 • U mag alleen naar binnen als u een afspraak heeft.
 • Heeft u geen afspraak? Bel om een afspraak te maken. U kunt op dit moment geen afspraak maken aan de balie of via de app.
 • Komt u iets afgeven of ophalen? Dat kan aan de balie. Desinfecteer wel uw handen voordat u iets aanraakt.
 • Recepten kunnen in de brievenbus, deze is een paar meter links van de hoofdingang. Wij herhalen uw recept.
 • Komt op het afgesproken tijdstip en niet eerder dan vijf minuten daarvoor. Zo voorkomen wij dat het te druk wordt in de praktijk. 
 • Lees goed de instructies die in de hal staan voordat u verder naar binnen gaat.
 • Desinfecteer uw handen goed voordat u naar binnen gaat.
 • Neem in de wachtkamer plaats op een vrije plek als u een afspraak heeft met de huisarts, assistente, POH-GGZ of POH-S. Raak zo weinig mogelijk aan (ook uw telefoon niet) en houdt anderhalve meter afstand van elkaar. 
 • U wordt opgehaald door de huisarts, POH of assistente.
 • Uw temperatuur wordt gemeten voordat u de spreekkamer ingaat.

U mag geen begeleider meenemen binnen de praktijk tenzij dat met u afgesproken is. U mag bijvoorbeeld wel als begeleider mee als uw jonge kind gezien moet worden. 


Informatie over het coronavirus

De informatie over het coronavirus wordt dagelijks up to date gehouden op de website van de praktijk en op de website thuisarts.nl en de website van het RIVM. Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de maatregelen en voorschriften die gelden. Wij verzoeken u kennis te nemen van de maatregelen en deze op te volgen. 

Heeft u vragen die over het coronavirus en uw gezondheid gaan? Neem gerust contact op met de praktijk.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Vermijd drukte.
 • Laat u direct testen bij klachten, zelfs milde, die bij besmetting met het coronavirus kunnen passen.
 • Voor mensen uit risicogroepen (ouderen boven de 70 jaar en volwassenen ouder dan 18 jaar met onderliggende ziekten) zijn er aanvullende adviezen. Meer informatie vindt u hier.

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (38 graden of hoger). Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.

Vanaf 1 juni kunt u met 1 of meer klachten zich laten testen op corona. Ook kunt u als u risico gelopen hebt op een besmetting, zich laten testen. U hoort dit van de GGD of via de app CoronaMelder. De test wordt gedaan door de GGD en in sommige gevallen door de huisarts. Met de test wordt onderzocht of u op dit moment corona heeft. Wij raden aan om bij klachten, zelfs milde,  u zo snel mogelijk te laten testen. Heeft u vragen over het testen op corona neem dan gerust contact op met de praktijk. U kunt ook getest worden als u geen klachten heeft. Meer informatie vindt u hier.

Wij verzoeken u als u positief getest bent contact op te nemen met de praktijk zodat er afspraken gemaakt kunnen worden over uw verdere behandeling.

U kunt getest worden bij 1 of meer klachten:

 • verkoudheid
 • hoesten
 • koorts
 • opeens niets meer ruiken of proeven
 • snel of moeilijk ademen

Als 1 of meer van de onderstaande punten bij u aan de hand is belt u direct de praktijk (0180-631783) of de huisartsenpost (0182-322488). Wacht hier niet mee!

 • U wordt in een paar dagen steeds zieker
 • U ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • U raakt steeds meer in de war
 • U heeft meer dan 3 dagen koorts
 • U bent ouder dan 70
 • U bent ouder dan 18 en heeft een bepaalde onderliggende aandoening. Hier kunt u zien welke onderliggende ziekten het betreft. 

De praktijk of de huisartsenpost vertelt dan wat u moet doen. Ga NIET naar de praktijk of de huisartsenpost toe. Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.

Wij blijven bijzondere aandacht houden voor kwetsbare groepen patiënten. Dat doen wij door geregeld met hun in contact te blijven. Heeft u hier vragen over neem dan contact op met de praktijk.


Gezondheidsklachten die niet direct beoordeeld dienen te worden en geen luchtwegklachten zijn

Als u een medische vraag heeft die niet direct beoordeeld dient te worden door de huisarts kunt u ook via de app of het portaal uw vraag via een eConsult stellen. Wij beantwoorden deze zo spoedig mogelijk of nemen telefonisch contact met u op. Laat in het bericht weten op welk nummer u wanneer telefonisch te bereiken bent.

Kunt u geen eConsult via de app of het portaal aan ons sturen dan kunt u ons mailen als uw klacht niet direct beoordeeld dient te worden. Gebruik het onderwerp in de link zodat wij uw mail kunnen herkennen als mail met een medische klacht. 

Als u ons kan berichten via een eConsult verzoeken wij u ons niet te mailen maar een eConsult te sturen via de app of het portaal. Dit vanwege het feit dat er dan gelijk een koppeling wordt gemaakt naar uw medische dossier.

Wij zullen proberen uw mail zo spoedig mogelijk te verwerken en contact met u op te nemen. Het kan zijn dat dit niet dezelfde dag gebeurd als wij inschatten dat dit ook de volgende dagen kan.  


Vermeld in de mail het volgende:

 • uw geboortedatum
 • eerste letter van uw voornaam en de eerste letter van uw achternaam
 • klacht
 • telefoonnummer waarop u bereikbaar bent en wanneer u bereikbaar bent

Verhuisd naar nieuwbouw in de kern van Zevenhuizen

nieuwbouw icon

Wij zijn verhuisd naar de nieuwbouw op 5 oktober 2020. 

De praktijk is op 5 oktober 2020 verhuisd naar nieuwbouw in de dorpskern van Zevenhuizen. In de nieuwe praktijk  zijn onder meer 5 spreek- en behandelkamers voor de huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten. Verder is bij het ontwerp van de inrichting nadrukkelijk rekening gehouden met minder valide patiënten en zaken als privacy en veiligheid. Ook voldoet de praktijk aan de bouweisen die de Landelijk Huisartsenvereniging stelt aan huisartspraktijken. Voor slechthorenden beschikt de praktijk over een ringleiding systeem bij de balie en is er een minder valide toilet. Ook is er een rolstoel in de praktijk aanwezig die gebruikt kan worden voor de toegang tot de praktijk of het ophalen van minder valide patiënten. Vraagt u hiernaar bij de assistente.

Online 24/7 uw zaken met de praktijk regelen

icon online dienst

Via ons beveiligde patiëntenomgeving of de Uw Zorg online app kunt u 24 uur per dag op alle dagen van de week online uw zaken regelen met de praktijk. 

Uw recepten herhalen,  een afspraak voor het spreekuur maken of een schriftelijke medische vraag stellen.  Met uw pc of smartphone (android en apple) regelt u dit waar en wanneer u dat uitkomt. Uiteraard kunt u  ook per telefoon en aan de balie uw zaken met de praktijk regelen.

NHG-Praktijkaccreditering®; hét kwaliteitskeurmerk voor de huisarts

nhg icon

De praktijk heeft de NHG-Praktijkaccreditering® in 2020 weer voor drie jaar toegekend gekregen. Dit is hét kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. 

Dit kwaliteitskeurmerk krijgt een praktijk als na onderzoek gebleken is dat voldaan is aan de landelijk vastgestelde normen voor huisartsen en de praktijk constant werkt aan kwaliteitsverbetering. Daarnaast wordt tijdens de accreditering aandacht besteedt aan verdere verbetering van de zorg en dienstverlening.

Medische zorg voor de cliënten van de Zevenster

Zevenster 100

De praktijk levert vanaf september 2019 de algemene medische zorg leveren voor cliënten van het  centrum voor ouderenzorg de Zevenster in Zevenhuizen.

De praktijk is verheugd dat het een partnership is aangegaan met de Zevenster en Novicare  om de medische zorg te leveren voor de cliënten van de Zevenster. 

Novicare en de praktijk verzorgen samen de medische zorg voor de cliënten van de Zevenster die op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) daar verblijven. De huisartsen van de praktijk zijn de dokters die dagelijks in de Zevenster aanwezig zullen zijn voor de algemene medische zorg. Dit in samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde van Novicare de heer Janssens en uiteraard de medewerkers van de Zevenster. 

Met deze stap vervullen wij onze ambitie om in alle levensfasen klaar te kunnen staan voor de inwoners van Zevenhuizen. Wij zijn trots en dankbaar dat wij aan de cliënten van de Zevenster deze medische zorg mogen leveren.

Vast huisartsenrooster

icon rooster

Op alle dagen van de week werken de huisartsen volgens een vast rooster.

Dokter van Breugel is op alle dagen behalve op woensdag op de praktijk. Dokter Glansdorp werkt op maandag, woensdag en vrijdag. Dokter Remmerswaal werkt op dinsdag, woensdag en donderdag. Dokter de Bont werkt vanaf februari op elke maandag voor de praktijk.

U belt nooit voor niets

telefoon icon

U kunt de praktijk de hele dag tijdens de openingstijden telefonisch bereiken om uw zaken te regelen. U kreegt dus nooit een bandje te horen waarna u later nog eens moet terugbellen. 

Het merendeel van de dag krijgt u direct de assistente aan de lijn. Op andere momenten krijgt u niet direct de assistente te spreken maar spreekt u een boodschap in waarna wij u zo spoedig mogelijk terugbellen. In ieder geval bellen wij u dezelfde dag terug. Zo belt u nooit voor niets. Wij zijn op dit moment bezig om de telefonische bereikbaarheid per het derde kwartaal van 2021 uit te breiden.

Op dit moment kunt u vanwege het coronavirus beperkt uw zaken aan de balie regelen. U kunt 24/7 met onze online diensten uw zaken met de praktijk regelen.


© 2009 - 2021 Huisartspraktijk van Breugel  |  Mail ons  |  Nieuwsbrief  |  Contact  | Beveiligde patiëntenomgeving  | Disclaimer |