Welkom

Welkom op de website van Huisartspraktijk van Breugel. Hier vindt u praktische†informatie†en het laatste†nieuwsover de praktijk.†Ook kunt u zich via de website†inschrijven als†patiŽnt bij de praktijk. Voor vragen kunt u uiteraard altijd per†telefoon†of mail†bij ons terecht. Wij helpen u graag verder.


WIJ INFORMEREN U ZO VEEL MOGELIJK VIA ONZE NIEUWSBRIEF EN ONZE WEBSITE OVER HET CORONAVIRUS

Onze laatste nieuwsbrief vindt u†hier. Daar kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief.

De informatie over het coronavirus wordt dagelijks up to date gehouden op de website van de praktijk en op de website thuisarts.nl en de website van het RIVM. Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de maatregelen die de regering heeft genomen. Wij verzoeken u zeer dringend om kennis te nemen van de maatregelen en deze op te volgen.†

Wij willen benadrukken dat onze gewone huisartsenzorg gewoon doorloopt. Heeft u vragen over uw gezondheid of ervaart u klachten? Neem dan direct telefonisch contact op met de praktijk. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u verder te helpen.


Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.


Als 1 of meer van de volgende punten bij u aan de hand is belt u direct de praktijk (0180-631783) of de huisartsenpost (0182-322488)

 • U wordt in een paar dagen steeds zieker
 • U ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • U raakt steeds meer in de war
 • U heeft meer dan 3 dagen koorts
 • U bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

De praktijk of de huisartsenpost vertelt dan wat u moet doen. U moet misschien naar de speciale huisartsenpost toe of naar het ziekenhuis of u krijgt een visite. Ga NIET naar de praktijk of de huisartsenpost toe.

Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.


Als de hiervoor genoemde punten NIET bij u aan de hand zijn

Blijf dan thuis bij klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts. moeilijk ademen) en houdt afstand. Hier leest u wat u verder moet doen. Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft. Ga in GEEN geval naar de praktijk of de huisartsenpost toe als u deze klachten heeft maar neem telefonisch contact op met de praktijk als u vragen heeft. Bel de huisartsenpost alleen als er sprake is van een spoedgeval.


Luchtwegklachten? Het kan zijn dat u voor nader onderzoek naar de noodhuisartsenpost in Gouda toe moet.

Wij bereiden ons voor op een toename van het aantal mensen met het Coronavirus. Dit betekent dat de verdere behandeling voor†patiŽnten†met luchtwegklachten regionaal anders geregeld wordt. Bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda is een nood Huisartsenpost (NoodHAP) daarvoor speciaal opgezet. PatiŽnten†met luchtwegklachten worden vanaf vrijdag 20 maart op deze centrale plek in de regio gezien als dat nodig is. †

Wat betekent dit voor u, als u luchtwegklachten heeft?†

 • Allereerst geldt nog steeds: u mag alleen naar de praktijk toe als dit telefonisch met u afgesproken is.†
 • Bel de praktijk.†
 • De assistente staat u te woord en vraagt naar uw klachten. De huisarts belt u terug als dat nodig is.
 • Als u door een huisarts gezien moet worden dan bepaalt de huisarts dit en bespreekt dit telefonisch met u.†
 • Vervolgens wordt er door de praktijk een afspraak gemaakt met de NoodHAP.†
 • U kunt dus NIET zonder afspraak naar de NoodHAP.†
 • Als er een visite nodig is dan overlegt de praktijk met de NoodHAP en laat u weten hoe het verder gaat.†

†Als u een ander gezondheidsprobleem heeft, maar ůůk luchtwegklachten kan het ook zijn dat u op de NoodHAP beoordeeld dient te worden.†

†Moet u bloedprikken en heeft u luchtwegklachten: dan kunt u wťl zonder afspraak op de NoodHAP terecht, tussen 8 en 17 uur.†

Moet u een RŲntgenfoto laten maken in het ziekenhuis en heeft u ook luchtwegklachten: dan belt u de Radiologieafdeling in het Groene Hart Ziekenhuis (0182-505050) en komt u naar de NoodHAP op het afgesproken tijdstip.†

Buiten kantooruren belt u net als anders de Huisartsenpost Midden-Holland (0182-322488). Doe dit alleen als er sprake is van een spoedgeval. Wacht anders totdat de praktijk geopend is met vragen over uw klacht.


Gewijzigd beleid over de toegang tot de praktijk

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan en er voor te zorgen dat onze medewerkers hun werk kunnen blijven doen zijn er strenge regels met betrekking tot de toegang tot de praktijk.††

 • De deur van de praktijk is dicht, u mag alleen naar binnen met een afspraak. De voordeur is dicht en u mag alleen naar binnen als dat met u besproken is. Komt u stipt op het afgesproken tijdstip en belt u aan. Dan wordt er voor u open gedaan. Recepten mag u in in de brievenbus deponeren, dan herhalen wij uw recept. Voor het inleveren van urine maken wij telefonisch met u afspraken.
 • Indien u†verkouden bent, hoest of koorts heeft wordt u niet op de praktijk gezien. Mocht het nodig zijn dan moet u naar de noodhuisartsenpost toe of krijgt u een visite.†
 • U mag geen begeleider meenemen binnen de praktijk tenzij dat met u afgeproken is.†U mag bijvoorbeeld wel als begeleider mee als uw jonge kind gezien moet worden.
 • De spreekkamer op de begane grond is waar u gezien wordt. De deur wordt open gedaan door de huisarts of de assistente.†Nadat de†deur voor u is open gemaakt volgt u de instructies van de huisarts of de assistente.
 • Raakt u zo weinig mogelijk aan.†Ook als u binnen mag wachten op uw beurt.

De assistente staat u achter een gesloten balie te woord. Houdt u zoveel mogelijk †afstand van de balie. Raak nogmaals zo weinig mogelijk aan.


Normale huisartsenzorg, deze gaat gewoon door

Onze gewone huisartsenzorg gaat gewoon door. Wij doen dit wel zoveel telefonisch of middels videobellen tenzij u echt gezien moet worden door de huisarts. Ook leggen wij visites af als dat noodzakelijk is. Wij willen u dringend vragen om niet te wachten met het voorleggen van klachten waar u normaal ook naar uw huisarts mee zou komen.†

Wij zijn telefonisch goed bereikbaar. Op sommige momenten kan de wachttijd aan de telefoon wel oplopen. Wij vragen uw geduld indien u in de wachtrij komt en vragen u zo gespreid mogelijk over de dag te bellen. Wij begrijpen dat dit zeker in deze tijd vervelend is maar rekenen op uw begrip en medewerking. †

Voor gezondheidsklachten die niet direct beoordeeld moeten worden kunt u ook contact opnemen met een eConsult of per mail. Meer hierover leest u verder.†Heeft u klachten die zich voordoen bij het coronavirus? Neem dan altijd direct telefonisch contact op met de praktijk.

Geplande diabetes, bloeddruk en longfunctie controles zijn verschoven. Wij zijn op dit moment aan het bekijken wanneer en hoe wij deze zo snel mogelijk kunnen hervatten.

Wij verzoeken u om niet eerder dan nodig een herhaalrecept voor medicijnen aan te vragen. Als u voor meer een maand heeft, herhaal dan nog niet.†

U kunt voorlopig geen afspraak voor het spreekuur via de app maken.†


Gezondheidsklachten die niet direct beoordeeld dienen te worden en geen luchtwegklachten zijn

Als u een medische vraag heeft die niet direct beoordeeld dient te worden door de huisarts kunt u ook via de app of het portaal uw vraag via een eConsult stellen. Wij beantwoorden deze zo spoedig mogelijk of nemen telefonisch contact met u op. Laat in het bericht weten op welk nummer u wanneer telefonisch te bereiken bent.

Kunt u geen eConsult via de app of het portaal aan ons sturen dan kunt u ons tijdelijk†mailen†als uw klacht niet direct beoordeeld dient te worden. Gebruik het onderwerp in de link zodat wij uw mail kunnen herkennen als mail met een medische klacht. Wij beoordelen per dag of wij deze service kunnen blijven bieden.†Als u ons kan berichten via een eConsult verzoeken wij u ons niet te mailen maar een eConsult te sturen via de app of het portaal !†Wij zullen proberen uw mail†zo spoedig mogelijk te verwerken en contact met u op te nemen.†Het kan zijn dat dit niet dezelfde dag gebeurd als wij inschatten dat dit ook de volgende dagen kan.†

Vermeld in de mail het volgende:

 • uw geboortedatum
 • eerste letter van uw voornaam en de eerste letter van uw achternaam
 • klacht
 • telefoonnummer waarop u bereikbaar bent en wanneer u bereikbaar bent


Zorg voor de kwetsbaren

Wij hebben bijzondere aandacht voor onze kwetsbare patiŽnten zoals ouderen en chronisch zieken. Wij hebben de afgelopen weken het grootste deel kunnen spreken en afspraken kunnen maken hoe zij contact onderhouden met de praktijk. Wij blijven hier de komende tijd mee doorgaan totdat wij al onze†kwetsbare patiŽnten in kaart hebben en gesproken hebben.


Psychische klachten

Wij kunnen voorstellen dat deze tijden onzekerheid en angst met zich meebrengen. Wilt u een afspraak met onze POH GGZ om dit te bespreken als dit een probleem voor u wordt neem dan contact op met de praktijk. Onze POH GGZ mevrouw Hoogkamer werkt gelet de huidige situatie alleen met telefonische afspraken en met videobellen. Zij werkt op maandag en op dinsdag.Wij vragen nogmaals uw begrip voor het feit dat de telefonische wachttijd aan de telefoon soms langer kan duren dan u gewend bent. Belt u als er geen sprake is van een spoedgeval niet de spoedlijn. Wij willen u nogmaals zeer hartelijk bedanken voor uw begrip en medewerking de afgelopen tijd.


Een toegankelijke, moderne en professionele huisartspraktijk

koffer marine icon

Wij willen een toegankelijke, moderne en professionele huisartspraktijk zijn waar u zich als†patiŽnt en inwoner van Zevenhuizen in alle levensfasen vertrouwd en thuis voelt. Dat is waarvoor wij ons best doen.†

Daarom bieden wij een breed scala aan huisartsenzorg aan dat afgestemd is op de samenstelling, wensen en behoefte van onze†patiŽnten. †In de praktijkvoering en de omgang met de patiŽnten houden wij nadrukkelijk rekening met het eigen karakter van Zevenhuizen en haar inwoners. Meer hierover leest u in onze missie en visie.

Verhuizing naar nieuwbouw in de kern van Zevenhuizen

nieuwbouw icon

Verhuizing van de praktijk naar de nieuwbouw in het vierde kwartaal van 2020.

De praktijk zal volgens planning in het vierde kwartaal van 2020 verhuizen naar nieuwbouw in de dorpskern van Zevenhuizen. In de nieuwe praktijk †komen onder meer 5 spreek- en behandelkamers voor de huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten. Verder wordt bij het ontwerp van de inrichting nadrukkelijk rekening gehouden met minder valide†patiŽnten en zaken als privacy en veiligheid.

De praktijk zal gevestigd worden op de plek van het oude gemeentehuis van Zevenhuizen. In het gebouw komt de †praktijk op de begane grond aan de rechterkant van het Dorpsplein op de hoek met de Bosgracht. Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen via onze nieuwsbrieven en de website.

Inschrijven als nieuwe patiŽnt

icon inschrijven

U bent van harte welkom als nieuwe patiŽnt bij de praktijk van dokter van Breugel.

Hier†vindt u meer informatie hoe u zich kunt inschrijven bij de praktijk. Mocht u vragen hebben over het inschrijven of meer informatie over de praktijk willen kunt kunt u telefonisch contact opnemen (0180-631783) †met de praktijk of een†mail†sturen. Wij helpen u graag verder.

Online 24/7 uw zaken met de praktijk regelen

icon online dienst

Via ons†beveiligde patiŽntenomgeving†of†de†Uw Zorg online†app†kunt u 24 uur per dag op alle dagen van de week online uw zaken regelen met de praktijk.†

Uw recepten herhalen, †een afspraak voor het spreekuur maken of een schriftelijke medische vraag stellen. †Met uw pc of smartphone (android en apple) regelt u dit waar en wanneer u dat uitkomt. Uiteraard kunt u †ook per telefoon en aan de balie†uw zaken met de praktijk†regelen.

Medische zorg voor de cliŽnten van de Zevenster

Zevenster 100

De praktijk levert vanaf september 2019 de algemene medische zorg leveren voor†cliŽnten†van het †centrum voor ouderenzorg de Zevenster in Zevenhuizen.

De praktijk is verheugd dat het een partnership is aangegaan met de Zevenster en Novicare† om de medische zorg te leveren voor cliŽnten van de Zevenster. Met deze stap vervullen wij onze ambitie om in alle levensfasen klaar te kunnen staan voor de inwoners van Zevenhuizen.†

Novicare en de praktijk verzorgen samen de medische zorg voor de†cliŽnten van de†Zevenster die op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) daar verblijven. De huisartsen van de praktijk zijn de dokters die dagelijks in de Zevenster aanwezig zullen zijn voor de algemene medische zorg. Dit in samenwerking met specialist ouderengeneeskunde van Novicare,†dokter Janssens. Uiteraard zijn de medewerkers van de Zevenster hier ook bij betrokken. Meer informatie vindt u hier.

U belt nooit voor niets

icon telefoon

U kunt de praktijk de hele dag tijdens de openingstijden telefonisch bereiken om uw zaken te regelen. U kreegt dus nooit een bandje te horen waarna u later nog eens moet terugbellen.

Het merendeel van de dag krijgt u direct de assistente aan de lijn. Op andere momenten krijgt u niet direct de assistente te spreken maar spreekt u een boodschap in waarna wij u zo spoedig mogelijk terugbellen. In ieder geval bellen wij u dezelfde dag terug. Zo belt u nooit voor niets. Uiteraard bent u ook van harte welkom om op de praktijk aan de balie uw zaken te regelen. U kunt 24/7 met onze online dienstenuw zaken met de praktijk regelen.

Vast huisartsenrooster

icon rooster

Op alle dagen van de week werken de huisartsen volgens een vast rooster.

Dokter van Breugel werkt op alle dagen behalve op woensdag. Dokter Glansdorp werkt op maandag, woensdag en vrijdag. Dokter Remmerswaal werkt op dinsdag, woensdag en donderdag. Meer informatie over welke huisarts spreekuur heeft vindt u in het rooster van de huisartsen.

NHG-Praktijkaccrediteringģ; hťt kwaliteitskeurmerk voor de huisarts

nhg icon

De praktijk heeft de NHG-Praktijkaccrediteringģ toegekend gekregen.†Dit is hťt kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap.

Dit kwaliteitskeurmerk krijgt een praktijk als na onderzoek gebleken is dat voldaan is aan de landelijk vastgestelde normen voor huisartsen en de praktijk constant werkt aan kwaliteitsverbetering. Daarnaast wordt tijdens de accreditering aandacht besteedt aan verdere verbetering van de zorg en dienstverlening.


B

© 2009 - 2020 Huisartspraktijk van Breugel †| †Mail ons††| †Nieuwsbrief †| †Contact †|†Beveiligde patiŽntenomgeving††| Disclaimer |