Een toegankelijke, moderne en professionele huisartspraktijk

Wij willen een toegankelijke, moderne en professionele huisartspraktijk zijn waar u zich als patiënt en inwoner van Zevenhuizen in alle levensfasen vertrouwd en thuis voelt. Dat is waarvoor wij dagelijks ons best doen.

Daarom bieden wij een breed scala aan huisartsenzorg aan dat afgestemd is op de samenstelling, wensen en behoefte van onze patiënten. In de praktijkvoering en de omgang met de patiënten houden wij nadrukkelijk rekening met het eigen karakter van Zevenhuizen en haar inwoners.

Onze huisartsenzorg willen wij ook toegankelijk, laagdrempelig en voor iedereen bereikbaar houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij niet alleen inzetten op verdere digitalisering van de huisartsenzorg. Wij willen nadrukkelijk ook de mogelijkheid bieden om via de telefoon of op de praktijk aan de balie uw zaken te regelen met de doktersassistente. Wij vinden persoonlijk contact met onze patiënten de essentie van onze huisartsenzorg. U kunt uiteraard ook al onze online diensten gebruiken als u dat prettig vindt.

Meer hierover leest u in onze missie en visie.

Hoe werken wij ?

Wij werken vanuit het uitgangspunt dat er voldoende tijd moet zijn om u zo snel mogelijk te helpen. Daarbij moet u niet alleen terecht kunnen voor spoedgevallen maar moet u terecht kunnen voor alle klachten die voor de huisarts zijn. Dat doen wij als een team waarbinnen iedereen zijn eigen taken en verantwoordelijkheden heeft.

Wij proberen er voor te zorgen dat er voldoende tijden voor het spreekuur zijn en u snel geholpen kunt worden. Huisartsenzorg is in onze ogen meer dan alleen maar spoedzorg. U moet immers ook voor niet spoedeisende zorg bij uw huisarts terecht kunnen.

Een steeds belangrijker rol spelen de medewerkers die de huisarts bij haar werk helpen en ondersteunen zoals doktersassistenten en praktijkondersteuners. In de moderne huisartsenzorg nemen zij veel taken van de huisarts over. Hierdoor kan de huisarts meer tijd besteden aan de consulten en vragen waarbij de specifieke expertise van de huisarts nodig is. Dit kan betekenen dat bij uw behandeling van een klacht een groot deel door de assistente of de praktijkondersteuner wordt gedaan en uw contact met de praktijk via hun verloopt.

Ook vraagt de assistente altijd waarvoor u de huisarts nodig heeft. Zo kan goed ingeschat worden of en hoe snel u verder geholpen moet worden en wie dat kan zo snel mogelijk kan doen.

Inschrijven als nieuwe patiënt

De praktijk is open voor nieuwe patiënten die in Zevenhuizen of de omgeving van Zevenhuizen wonen. U bent van harte welkom als nieuwe patiënt bij Huisartspraktijk van Breugel.

Hier vindt u meer informatie hoe u zich kunt inschrijven bij de praktijk.

De praktijk is geopend voor nieuwe patiënten die binnen vijftien minuten van de praktijk wonen. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties wordt daar na een gemotiveerd verzoek een uitzondering op gemaakt.

Mocht u vragen hebben over het inschrijven of meer informatie over de praktijk willen kunt kunt u telefonisch contact opnemen (0180-631783) met de praktijk of een e-mail sturen. Wij helpen u graag verder.

Wilt u eerst een kennismakingsgesprek met de praktijk? Neemt u dan telefonisch of per e-mail contact op met de praktijk.

Een toegankelijke, moderne en professionele huisartspraktijk
Vast huisartsenteam en rooster

Door de toename van de omvang en de variatie in de huisartsenzorg die wij leveren werken er veel meer mensen in een huisartsenpraktijk dan vroeger. Daarom werken er meerdere huisartsen, praktijkondersteuners en een heel team aan assistenten elke dag op de praktijk.

Op alle dagen van de week werken zoveel mogelijk vaste huisartsen volgens een vast rooster.

Wij werken met een vast team aan medewerkers. Hierdoor kan indien u een vervolgafspraak gemaakt moet worden voor dezelfde klacht u bijna altijd bij dezelfde huisarts terecht. De huisartsen werken zoveel mogelijk volgens een vast rooster. In de vakantieperiode kan het zijn dat door vakantie van de huisarts hiervan wordt afgeweken. Wij rekenen op uw begrip.

Bij huisartspraktijk van Breugel heeft u geen eigen huisarts. Wel wordt uw behandeling voor een klacht zoveel als mogelijk door dezelfde huisarts gedaan. Verder zetten wij bij langlopende en intensieve begeleidingstrajejcten een vaste huisarts of huisartsen in. Ook kunt u zelf aangeven dat u een voorkeur heeft voor een bepaalde huisarts. Wij doen dan ons best om bij die huisarts een afspraak te regelen.

Wij werken met meerdere huisartsen om er voor te zorgen dat u zo snel mogelijk gezien kan worden als u een medische klacht heeft. U kunt over het algemeen snel bij de huisarts terecht. Dit zelfde geldt voor onze praktijkondersteuners en assistenten.

Een modern praktijkgebouw in de kern van Zevenhuizen

Wij zijn verhuisd naar nieuwbouw in oktober 2020. De praktijk ligt in de kern van Zevenhuizen met voldoende parkeergelegendheid in de nabije omgeving.

Na een jarenlange voorbereiding is de praktijk in oktober 2020 verhuisd naar nieuwbouw in de dorpskern van Zevenhuizen.

In de praktijk zijn diverse spreek- en behandelkamers voor de huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten. De praktijk voldoet aan de bouweisen die de Landelijk Huisartsenvereniging stelt aan huisartspraktijken zoals goede ventilatie en klimaatbeheersing en toegankelijkheid. De praktijk is modern en licht ingericht.

Verder is bij het ontwerp van de inrichting nadrukkelijk rekening gehouden met minder valide patiënten en zaken als privacy en veiligheid. Voor slechthorenden beschikt de praktijk over een ringleiding systeem bij de balie. Ook is er een minder valide toilet. Er is een rolstoel in de praktijk aanwezig die gebruikt kan worden voor de toegang tot de praktijk of het ophalen van minder valide patiënten. Vraagt u hiernaar bij de assistente.

Online 24/7 uw zaken met de praktijk regelen

Via ons beveiligde patiëntenomgeving of de Uw Zorg online app kunt u 24 uur per dag op alle dagen van de week online uw zaken regelen met de praktijk. Binnenkort is het mogelijk om met behulp van slimme ICT sneller en beter een afspraak te maken of een medische vraag te stellen.

Uw recepten herhalen, een afspraak voor het spreekuur maken, uw medische dossier raadplegen, een schriftelijke medische vraag stellen of een meting doorgeven. Met uw pc of smartphone (android en apple) regelt u dit waar en wanneer u dat uitkomt. Tevens is het mogelijk om uw labuitslagen via het portaal in te zien.

Ook is het mogelijk om te beeldbellen met de praktijk in plaats van naar de praktijk te komen. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid van telemonitoring en thuismetingen (u krijgt meetinstrumenten van de praktijk indien nodig) die u weer doorgeeft aan de praktijk via de patiëntenomgeving of de Uw Zorg Online app.

NHG-Praktijkaccreditering®

De NHG-Praktijkaccreditering® is hét kwaliteitskeurmerk binnen de huisartsenzorg. De praktijk heeft in 2023 de NHG-Praktijkaccreditering® weer voor drie jaar toegekend gekregen. Dit kwaliteitskeurmerk wordt verleend vanuit het Nederlandse Huisartsen Genootschap door npa.

Vanaf 2017 heeft de praktijk dit kwaliteitskeurmerk. Je krijgt het als huisartspraktijk nadat door de auditor van npa is onderzocht of voldaan is aan de landelijk vastgestelde normen voor huisartsen en de praktijk constant werkt aan kwaliteitsverbetering.

De belangrijkste criteria die gehanteerd worden om de praktijkvoering van de praktijk te beoordelen, hebben betrekking op de praktijkinrichting, standaarden en op wetgeving. Concreet gaat het over zaken als het gebruik van protocollen voor triage, bereikbaarheid, de delegatie van voorbehouden handelingen, herhaalrecepten, hygiëne, reiniging en sterilisatie, beheer van medische middelen en de afvoer van medisch afval.

De accreditering betekent dat onafhankelijk is erkend dat de praktijk op hoog niveau zorg verleent. Het meest belangrijk voor de praktijk is dat door de accreditering voortdurend verbeteringen worden doorgevoerd om nog betere zorg te verlenen met een efficiënte praktijkvoering.

Medische zorg voor WelThuis locatie de Zevenster en Hospice Elim

De praktijk levert vanaf september 2019 de algemene medische zorg leveren voor cliënten van WelThuis locatie de Zevenster in Zevenhuizen. Ook levert de praktijk vanaf 2021 de zorg voor de bewoners van het Hospice Elim in Moerkapelle.

De praktijk is verheugd dat het een partnership is aangegaan met WelThuis en het Gouden Hart om de medische zorg te leveren voor de cliënten van de WelThuis locatie de Zevenster.

Het Gouden Hart - de behandeldienst van WelThuis - en de praktijk verzorgen samen de medische zorg voor de cliënten van de Zevenster die op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) daar verblijven. De huisartsen van de praktijk zijn de dokters die dagelijks in de Zevenster aanwezig zullen zijn voor de algemene medische zorg. Dit in nauwe samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde van het Gouden Hart en uiteraard de medewerkers van de Zevenster. Met deze samenwerking vervullen wij onze ambitie om in alle levensfasen klaar te kunnen staan voor de inwoners van Zevenhuizen. Wij zijn trots en dankbaar dat wij aan de cliënten van WelThuis locatie de Zevenster deze medische zorg mogen leveren.

Ook verlenen wij vrijwel dagelijks de medische zorg voor de bewoners van Hospice Elim in Moerkapelle. Wij vinden het belangrijk dat er goede medische zorg is in de laatste fase van het leven. Ook hier zijn wij trots en dankbaar dat wij in nauwe samenwerking met de medewerkers en vrijwilligers van hospice Elim dit mogen doen.

U belt nooit voor niets

U kunt de praktijk de hele dag tijdens de openingstijden telefonisch bereiken om uw zaken te regelen. U krijgt dus nooit een bandje te horen waarna u later nog eens moet terugbellen. Wij hebben ruime tijden over de hele dag waarin u de praktijk telefonisch kunt bereiken.

Het merendeel van de dag krijgt u direct de doktersassistente aan de lijn. Op andere momenten krijgt u niet direct de doktersassistente te spreken maar spreekt u een boodschap in waarna wij u zo spoedig mogelijk terugbellen. In ieder geval bellen wij u dezelfde dag terug. Zo belt u nooit voor niets.

Voor veel onderzoeken kunt u op de praktijk terecht

Wij proberen zoveel mogelijk dat u de zorg die u nodig heeft op de praktijk kunt krijgen. Daarom kunt u voor veel onderzoeken op de praktijk terecht.

Op de praktijk kunt u bijvoorbeeld op afspraak bloed laten afnemen voor onderzoek. U wordt voor het bloedprikken doorverwezen door de huisarts of de praktijkondersteuner. Na de doorverwijzing maakt de assistente een afspraak hiervoor op het spreekuur. Het is bijna op alle dagen in de week mogelijk om uw bloed te laten prikken op de praktijk. De assistente neemt uw bloed af. U heeft hiervoor niet naar het ziekenhuis of naar een priklokatie die beperkte openingstijden heeft of buiten Zevenhuizen ligt.

De praktijk werkt bij het bloedprikken samen met Star -shl. Zij voeren het bloedonderzoek uit en sturen de uitslag door aan de praktijk. Wij zijn op dit moment bezig om meer onderzoek op de praktijk te kunnen laten doen.