Online uw zaken regelen

U heeft de mogelijkheid via uw computer, smartphone of tablet rechtstreeks in de agenda van de praktijk een afspraak te maken voor het spreekuur, uw recepten te herhalen of een niet dringende medische vraag te stellen. Ook kunt u uw medische dossier inzien.

Op deze onlinediensten zijn de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van toepassing.

Het is voor ouders niet mogelijk om het medische dossier van hun kinderen jonger dan 16 jaar via de app of het portaal in te zien zonder dat hier expliciet om verzocht is en er indien nodig toestemming van het betreffende kind is. Dit heeft te maken met privacyregels. Hier vindt u daar meer uitleg over. Wilt u toch inzage hebben in het medische dossier van uw kind, neem dan contact op met de praktijk. Wij kunnen u informeren wat de mogelijkheden zijn en wat de voorwaarden zijn.

U kunt via uw computer inloggen op de beveiligde patiëntenomgeving van de praktijk. U kunt via de beveiligde patiëntenomgeving een afspraak maken in de agenda van de praktijk, een recept herhalen, een niet dringende medische vraag stellen of inzage krijgen in uw medisch dossier en bijvoorbeeld labuitslagen raadplegen.

Ook kunt u via de beveiligde patiëntenomgeving controleren wanneer u een afspraak met de huisarts of de assistente heeft.

U dient zich eenmalig te registreren. Bij die registratie controleren wij uw identiteit. Dit kan betekenen dat u vanwege deze controle niet gelijk gebruik kunt maken van de online diensten. Wij begrijpen dat dit vervelend is voor u maar doen dit omdat wij bescherming van uw medische gegevens van het allergrootste belang vinden. Wij zijn op dit moment bezig om de registratie en toegang tot de online diensten via Digd te laten gaan.

Voor afspraken maken met de de Uw Zorg online app is het volgende van belang. Bij een spoedeisend geval neemt u altijd telefonisch contact op met de praktijk in plaats van online een afspraak te maken. Er wordt door de praktijk een speciaal hiervoor bestemde plekken over de hele in de agenda gereserveerd voor spoedgevallen en voor patiënten die telefonisch een afspraak maken. Mocht u via de Uw Zorg online app op de door u gewenste dag of tijdstip geen afspraak kunnen maken neem dan telefonisch contact op met de praktijk. De assistente zal samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn.

Een handleiding vindt u hier.

U kunt via uw smartphone of tablet via de Uw Zorg Online app gebruik maken van de online diensten van de praktijk. U kunt via de Uw Zorg Online app een afspraak maken in de agenda van de praktijk, een recept herhalen, een niet dringende medische vraag stellen of inzage krijgen in uw medisch dossier en bijvoorbeeld labuitslagen raadplegen.

Ook kunt u via de Uw Zorg online app controleren wanneer u een afspraak met de huisarts of de assistente heeft voor het spreekuur.

U dient voor het gebruik eerst de Uw Zorg Online app op uw smartphone of tablet te installeren. Dit kan voor android en IOS (apple). Na installatie van de Uw Zorg online app moet u zich eerst eenmalig te registreren. Bij die registratie controleren wij uw identiteit. Dit kan betekenen dat u vanwege deze controle niet gelijk gebruik kunt maken van de wegdiensten. Wij doen deze controle ter bescherming van uw medische gegevens. Nadat wij uw registratie in orde hebben gemaakt dient u de Uw Zorg online app te activeren. Wij begrijpen dat dit vervelend is voor u maar doen dit omdat wij bescherming van uw medische gegevens van het allergrootste belang vinden. Wij zijn op dit moment bezig om de registratie en toegang tot de online diensten via Digd te laten gaan.

Voor afspraken maken met de de Uw Zorg online app is het volgende van belang. Bij een spoedeisend geval neemt u altijd telefonisch contact op met de praktijk in plaats van online een afspraak te maken. Er wordt door de praktijk een aantal plekken in de agenda gereserveerd voor spoedgevallen en voor patiënten die telefonisch een afspraak maken. Mocht u via de Uw Zorg online app op de door u gewenste dag of tijdstip geen afspraak kunnen maken neem dan telefonisch contact op met de praktijk. De assistente zal samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn.

Hier vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen over de de Uw Zorg online app.

Indien u foutmeldingen krijgt en de app niet werkt kunt u eerst proberen de app af te sluiten en opnieuw op te starten. Blijft het probleem zich voordoen? Vermeld dan uw probleem, gebruikte telefoon/tablet en de handeling die u probeerde te verrichten. Wij zetten de vraag dan verder uit aan het ICT bedrijf dat de dienst levert.