Klachtenregeling

Bent u ontevreden over de praktijk en heeft u een klacht? Laat het ons weten, dan kunnen wij samen naar een oplossing zoeken. Mocht u daarna toch niet tevreden zijn is er de klachtenregeling voor u.

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwd. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit zo spoedig mogelijk met u kunnen bespreken, het oplossen en er van leren. Bespreek daarom als u een klacht heeft dit met de dokter, POH of assistente.

Mocht u toch niet tevreden zijn over de manier waarop de praktijk heeft gereageerd op uw klacht kunt u een schriftelijke klacht indienen en wordt deze klacht doorgestuurd naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ook kunt u dit per mail doen.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen bij uw de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als de bemiddeling door de klachtfunctionaris niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht voor te leggen aan de geschilleninstantie van de praktijk, de Geschillencommissie Huisartsenzorg. Hier zijn kosten aan verbonden, het zogenoemde griffierecht. U kunt hiervan (deels) worden vrijgesteld.

De praktijk is aangesloten bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) voor zowel de klachtenfunctionaris als de geschillencommissie. Voor contactinformatie verwijzen wij naar de website van de SKGE.

Deze onafhankelijk geschillencommissie doet een bindende uitspraak over uw klacht. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. Hier vindt u meer informatie over de geschillencommissie.

Meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten vindt u hier. Uiteraard kunt u voor meer informatie ook contact opnemen met de praktijk.

De wijze waarop de praktijk met uw klacht omgaat is beschreven in de klachtenregeling van de praktijk. Deze regeling voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die per 1 januari 2017 in werking is getreden voor het klachtrecht.