Spreekuren

Voordat u een afspraak maakt raden wij u aan om thuisarts.nl te raadplegen. Hier vindt u informatie over diverse onderwerpen en adviezen. Zo komt u beter voorbereid op het consult of is misschien uw vraag al (deels) beantwoord.

Wij werken met vaste tijden voor de spreekuren gedurende de dag en nemen zoveel mogelijk de tijd voor een afspraak die nodig is. Dat betekent dat u alleen op afspraak naar het spreekuur kan komen. Wij hebben geen inloopspreekuren. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u hier.

Over het algemeen kunt u snel op de praktijk terecht met uw klacht. Wij proberen de planning zo te doen dat in de drukke perioden en tijdens de vakantieperiode er voldoende capaciteit is om u ook in die tijd snel te kunnen zien. Soms kan het door pieken of ziekte voorkomen dat het iets langer duurt voordat u gezien wordt.

In geval van spoed wordt u direct gezien. De praktijk reserveert per dag enkele spoedsplekken hiervoor.

De duur van een afspraak voor het spreekuur wordt van te voren tijdens de triage bepaald naar aanleiding van de klacht. De praktijk werkt met vaste tijden per klacht. Zo kunnen wij voldoende tijd inplannen voor uw klacht. De consult tijden zijn 10, 20 en 30 minuten.

Dit kan betekenen dat als u later op de dag belt voor een afspraak het niet meer mogelijk is dat u op dezelfde dag gezien wordt omdat er onvoldoende tijd is voor een afspraak voor uw specifieke klacht. Met name speelt dit als het gaat om een klacht waar langer de tijd voor genomen moet worden.

Ook kan het zijn dat u zelf aangeeft meer tijd nodig te hebben bijvoorbeeld omdat de achtergrond van uw klacht wilt toelichten. Wij verzoeken u dit aan te geven bij het maken van een afspraak zodat wij daar rekening mee kunnen houden.

Als u wilt dat er meerdere klachten tijdens de afspraak besproken worden wordt gekeken of dat mogelijk is. Soms zal dat gelet de klacht niet mogelijk zijn.

Wij werken zoveel mogelijk op tijd. U hoeft dan zo weinig mogelijk te wachten. Wij verzoeken u op tijd te komen voor uw afspraak. Dat vermindert het wachten.

Het spreekuur van de huisartsen iselke dag van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 15.30 uur. In de tussenliggende tijd legt de huisarts huisbezoeken af of doet de huisarts telefonisch consulten.

Voor chirurgusche ingrepen wordt een afspraak gemaakt en wordt samen met u gekeken wanneer er een huisarts aanwezig is die de verrichting kan doen. In samenspraak met u wordt gekeken naar de dag en tijd van de afspraak.

Er is de mogelijkheid om op het vroege spreekuur te komen. U kunt dan voor 8:00 uur terecht bij de husiarts. Dit is vooral bedoeld voor patiënten die moeilijk overdag een afspraak kunnen maken vanwege werk. WIj kijken of uw klacht op het vroege spreekuur gezet kan worden. Soms is het zo dat u al eerder of zo snel mogelijk gezien moet worden.

Welke spreekuren zijn er ?

Tijdens het spreekuur van de huisarts bespreekt u uw klacht met de huisarts. U wordt voor uw afspraak door de huisarts opgehaald vanuit de wachtkamer.

U kunt aangeven bij het maken van de afspraak bij welke huisarts u de afspraak wilt hebben. De assistente kijkt dan op basis van beschikbaarheid van de huisarts en u klacht of het mogelijk is om bij die huisarts de afspraak te plannen. Soms zal dat niet mogelijk zijn omdat u eerder gezien moet worden dan er plek is bij de huisarts van uw voorkeur. Wij proberen uiteraard zoveel mogelijk bij uw keuze van huisarts de afspraak in te plannen. Tijdens drukke perioden en in de vakantie zal dit moeilijker zijn en moet u er rekening mee houden dat u door een andere huisarts gezien wordt.

Een evenutele vervolgafspraak wordt zoveel mogelijk bij dezelfde huisarts ingepland.

Door de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde die dokter van Breugel volgt op dit moment zal zij in het najaar van 2023 minder beschikbaar zijn voor het spreekuur.

Een afspraak bij de praktijkondersteuner Huisartsenzorg of praktijkondersteuner GGZ is altijd na doorverwijzing van de huisarts. U kunt ook zelf de huisarts verzoeken om doorverwezen te worden.

Na de verwijzing door de huisarts wordt voor u een afspraak met de praktijkondersteuner ingepland. De duur van de afspraak is afhankelijk van de klacht waarvoor u komt.

De praktijkondersteuners hebben hun eigen spreekuur voor patiënten met een specifieke aandoening. Hierbij moet u allereerst denken aan diabetes, astma of COPD.

Ook kan het gaan om klachten van psychische aard. Het kan hierbij gaan om om klachten die betrekking hebben op opvoedkundige of sociale problemen, rouwverwerking, hulp bij of opsporing van beginnende dementie, depressies, overspannenheid of andere problemen waar u zelf komt.

Er zijn geen extra kosten of eigen bijdragen verbonden aan behandeling door de praktijkondersteuners.

Voor een aantal medische handelingen kunt u terecht bij het spreekuur van de doktersassistente. Voor het spreekuur van de assistente kunt u telefonisch of aan de balie een afspraak maken. Ook kan het zijn dat een klacht waarvoor u belt op het assistentespreekuur wordt geplaatst. U wordt hierover ingelicht.

Onze assistente Marlou Looije heeft een eigen spreekuur Seksuele gezondheidszorg. U kunt hier laagdrempelig terecht voor bijvoorbeeld het starten van anticonceptie, SOA diagnostiek en preventie, hulp bij partnerwaarschuwing bij een SOA en andere seksuele klachten. Zij doet dit spreekuur onder supervisie van de huisarts die gedeeltelijk ook bij het consult aanwezig is.

U kunt voor de volgende onderzoeken bij het spreekuur van de assistente terecht:

  • meten van de bloeddruk
  • 24 uurs bloeddrukmeting
  • holteronderzoek
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urine onderzoek
  • suiker- en Hb-controle

U kunt op afspraak meerdere keren per week bloed laten prikken op de praktijk. Meer informatie vindt u hier.