Medische verklaringen

Indien u patiënt bent bij de praktijk zal de praktijk op grond van de regels van de KNMG - de beroepsorganisatie voor artsen - geen schriftelijke of mondelingen medische verklaringen afleggen over uw gezondheid, ziekte, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid. Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts d.w.z. een arts die u niet in behandeling heeft.

De twee belangrijkste redenen voor dit zijn dat uw huisarts zich dient te concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u moet kunnen opbouwen. In dit kader past niet dat uw huisarts in een belangenconflict betrokken raakt. Daarnaast kan uw huisarts niet altijd beoordelen wat precies de criteria zijn voor bijvoorbeeld een oordeel over uw arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie over medische verklaringen vindt u hier.

Wel kan de praktijk andere artsen of instanties informatie verschaffen uit uw medische dossier. Dit uiteraard alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven en u dit heeft gevraagd. Er zijn kosten verbonden aan deze informatieverstrekking. Wij verzoeken u uw verzoek tijdig te doen, houdt u rekening met een termijn van beantwoording van drie weken.