Labuitslagen inzien in uw medisch dossier

Wist u dat u uw labuitslagen kan inzien in uw medisch dossier ?

U kunt uw labuitslagen inzien in uw medisch dossier via de online diensten van de praktijk. Open de Uw Zorg Online app of log in op de beveiligde patiëntenomgeving van de praktijk en ga naar uw medisch dossier. Daar kunt u uw labuitslagen raadplegen. Heeft u vragen over de uitslag ? Belt u gerust met de praktijk of stuur uw vraag naar de praktijk toe via de online diensten van de praktijk.

Het kan zijn dat wij u zelf bellen over uw uitslag. Bijvoorbeeld omdat wij een behandeling moeten starten of uw medicatie moeten aanpassen. Soms vragen wij u om de uitslag te bespreken op de praktijk. Dit doen wij om rustig met u de uitslag door te nemen en met u te bespreken hoe verder.